sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Liu, P.

Normalized to: Liu, P.

7 article(s) in total. 55 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Bai, J. M..

-

Bland-Hawthorn, Joss.

-

Ellis, S. C..

-

Feng, Long-Long.

-

Freeman, Kenneth C..

-

Gupta, Ranjan.

-

Gu, R..

-

Harding, Paul.

-

Helmi, Amina.

-

Huang, C. -Y..

-

Huang, H-C..

-

Huang, J. -S..

-

Hu, Shao Ming.

-

Ip, Wing-Huen.

-

Jiang, X. J..

-

Jiang, Yan Wei.

-

Ji, Jianghui.

-

Kepley, Amanda A..

-

Kinman, T. D..

-

Kuehn, K..

-

Kuhlmann, S..

-

Li, Cheng.

-

Li, J..

-

Li, Shuang-Liang.

-

Li, Y. J..

-

Meng, Linzhi.

-

Morrison, Heather L..

-

Norris, J. P..

-

Ocola, L..

-

Qiao, Dong.

-

Rao, Wei.

-

Ruan, John J..

-

Spinka, H..

-

Stern, N. P..

-

Sun, Jianyong.

-

Tang, Xiao-Xun.

-

Tuthill, P. G..

-

Underwood, David R.

-

Van Duyne, Jeffrey.

-

Wang, F. Y..

-

Wang, Ran.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wei, Gu.

-

Williams, M..

-

Yan, Jingzhi.

-

Ye, Pinzhong.

-

Yu, Li-Xin.

-

Zhang, Tong-Jie.

-

Zhao, HongSheng.

-

Zhao, Wen.

-

Zhao, Y. H..

-

Zhu, M..

-

Zhu, Weiwei.

-

Zou, Yuan-Chuan.