sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Lin, G-L.

Normalized to: Lin, G.

43 article(s) in total. 98 co-authors, from 1 to 10 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Abbasi, R..

-

Abu-Zayyad, T..

-

Armstrong, John C..

-

Athar, H..

-

Belov, K..

-

Belz, John W..

-

Ben, M. X..

-

Bergman, Douglas R.

-

Cao, Z..

-

Chang, F-Y..

-

Chen, C. -W..

-

Chen, Fang.

-

Chen, P..

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Y. -M..

-

Cheung, Kingman.

-

Curdt, W..

-

Dalton, M..

-

Davey, Alisdair R..

-

Deng, Y. Y..

-

Ding, M. D..

-

Fedorova, Y..

-

Feng, Yuxin.

-

Field, C..

-

Fu, J. -N..

-

Gao, Y. S..

-

Goldammer, A..

-

Guest, D..

-

Guo, Jianpo.

-

Hassler, D..

-

Hast, C..

-

He, Han.

-

Huang, M. A..

-

Huentemeyer, P..

-

Hwang, W. -Y Pauchy.

-

Iverson, R..

-

Ji, Hantao.

-

Jones, Bernard J. T..

-

Jui, C. C. H..

-

Khokhuntod, Pongsak.

-

Lai, Kwang-Chang.

-

Lai, Wei-Hao.

-

Lee, F. -F..

-

Leung, Chung Ngoc.

-

Li, Cheng.

-

Lin, J..

-

Lin, Yen-Ting.

-

Liu, Siming.

-

Liu, Tong.

-

Liu, Z. T..

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Loh, E. C..

-

Lu, Chia-Chun.

-

Maestas, M..

-

Manago, N..

-

Mao, Xiao-Chun.

-

Martens, K..

-

Matthews, J. A. J..

-

McIntosh, Scott W..

-

Nam, J..

-

Na, Wang.

-

Ng, J..

-

Noble, Robert J..

-

Odian, A..

-

Reil, K..

-

Shu, Yiping.

-

Smith, J. Allyn.

-

Sokolsky, P..

-

Springer, R. W..

-

Su, J. B..

-

Sun, Lei.

-

Sun, X. H..

-

Sydora, Richard.

-

Tao, Jun.

-

Thomas, J..

-

Thomas, S..

-

Thomson, G. B..

-

Tsai, Yu-Chih.

-

Tseng, J. -J..

-

Vincke, H..

-

Walz, D..

-

Wang, D. X..

-

Wang, Huaning.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wilhelm, K..

-

Yang, Xiaohu.

-

Yang, Y. J..

-

Yeh, T. -W..

-

Zech, A..

-

Zeng, S..

-

Zeng, Xiangyuan.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhao, C..

-

Zheng, S. J..

-

Zhou, Tuanhui.

-

Zhu, G. T..