sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Lei, Wei-Hua

Normalized to: Lei, W.

49 article(s) in total. 72 co-authors, from 1 to 22 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Cao, Xinwu.

-

Cao, Yi.

-

Castro-Tirado, A. J..

-

Chen, W. P..

-

Dai, Zi-Gao.

-

Fan, Xiaohui.

-

Gan, Zhao-Ming.

-

Gao, Hai-Feng.

-

Gong, Biping.

-

Gu, Wei-Min.

-

Hou, Shu-Jin.

-

Huang, C. -Y..

-

Hu, Y. Q..

-

Lan, Lei.

-

Lan, Mi-Xiang.

-

Lasky, Paul.

-

Liang, Edison.

-

Lian-Zhong.

-

Liao, Bin.

-

Li, Li-Xin.

-

Lin, D..

-

Lin, Lihwai.

-

Liu, Tong.

-

Li, Y. J..

-

Lloyd-Ronning, Nicole M..

-

Lü.

-

Lü, Hou-Jun.

-

Lu, Ju-Fu.

-

Lu, R. -S..

-

Lv, Hou-Jun.

-

Lv, Jing.

-

Ma, R. Y..

-

Ma, S..

-

Men, Yun-Peng.

-

Mészáros, P..

-

Moharana, Reetanjali.

-

Ren, Anbing.

-

Rice, John.

-

Ryde, F..

-

Shao, L..

-

Shen, Juntai.

-

Song, L. M..

-

SUN, Hua-Ping.

-

Wang, D. X..

-

Wang, F. Y..

-

Wang, Guobin.

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Q. Daniel.

-

Wei, Jianyan.

-

Wu, Qiang.

-

Wu, Xue-Bing.

-

Xiao, K..

-

Xie, Wei.

-

Xie, Yi.

-

Xing, Jing-Wen.

-

Xiong, D. R..

-

Xiong, Shao-Lin.

-

Xue, Rui.

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yao, G. Z..

-

Ye, Yong-Chun.

-

Yi, Sukyoung K..

-

You, Zhong.

-

Yuan, Q..

-

Yu, B..

-

Zhang, B..

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Q..

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, Y. H..

-

Zou, Yuan-Chuan.