sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Lao, B. -Q.

Normalized to: Lao, B.

8 article(s) in total. 44 co-authors, from 1 to 8 common article(s). Median position in authors list is 4,5.

Co-author(s):

An, Tao.

-

Cheng, X..

-

Chen, Xuelei.

-

Cui, Yanou.

-

Frey, S..

-

Fu, L..

-

Gabanyi, K. E..

-

Guo, Qi.

-

Guo, Sheng-Chu.

-

Gurvits, L. I..

-

He, Xiao-Gang.

-

Hong, X. -Y..

-

Jaiswal, S..

-

Jung, Taehyun.

-

Kellermann, K. I..

-

Kino, Motoki.

-

Kong, D. F..

-

Lister, Matthew L..

-

Liu, Lei.

-

Liu, Q. Z..

-

Li, X..

-

Lu, Youjun.

-

Lv, Weijia.

-

Mohan, P..

-

Paragi, Z..

-

Qian, Zhi-Han.

-

Shen, Z. -Q..

-

Sohn, B. W..

-

Wang, Guobin.

-

Wang, J. -M..

-

Wu, Fengquan.

-

Wu, Xue-Bing.

-

Yang, J..

-

Ye, Shu-Hua.

-

Yu, Ang.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Wei.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zhao, Wen.

-

Zhao, Z..

-

Zheng, Weikang.

-

Zheng, Zheng.

-

Zhong, Wuhan.