sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Lan, Mi-Xiang

Normalized to: Lan, M.

9 article(s) in total. 47 co-authors, from 1 to 8 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Bao, T. W..

-

Batsch, T..

-

Bernasconi, T..

-

Cadoux, F. R..

-

Chai, J. Y..

-

Dai, Zi-Gao.

-

Dong, Yongwei.

-

Gao, Hai-Feng.

-

Gauvin, N..

-

Geng, Jin jun.

-

Hajdas, W..

-

Kole, Merlin.

-

Lei, Wei-Hua.

-

Li, Hui.

-

Li, Li-Xin.

-

Li, Miao.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Xiang.

-

Li, X..

-

Li, Zhongmu.

-

Marcinkowski, Radoslaw.

-

Mészáros, P..

-

Orsi, S..

-

Pohl, Martin.

-

Produit, N..

-

Rybka, D..

-

Shi, Hui.

-

Song, L. M..

-

Sun, Jianyong.

-

Szabelski, J..

-

Tymieniecka, T..

-

Wang, Ran.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Yi.

-

Wei, Jianyan.

-

Wen, Xiao-Qing.

-

Wu, B..

-

Wu, Xue-Bing.

-

Xiao, H. P..

-

Xiong, D. R..

-

Xiong, Shao-Lin.

-

Xue, Rui.

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Y. X..

-

Zwolinska, A..