sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kuwahara, S.

Normalized to: Kuwahara, S.

3 article(s) in total. 51 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 9,0.

Co-author(s):

Chibueze, James O..

-

Costes, Jean.

-

Dawson, J. R..

-

Fujii, Keisuke.

-

Fujita, Shinobu S..

-

Fukui, Yasuo.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hasegawa, Kenji.

-

Hattori, Y..

-

Higuchi, Aya E..

-

Hirota, A..

-

Honma, Mareki.

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Kamegai, Kazuhisa.

-

Kobayashi, Y..

-

Kohno, Makoto.

-

Koide, Nagito.

-

Kuno, N..

-

Kuriki, Mika.

-

Matsumoto, Naoko.

-

Matsuo, Mitsuhiro.

-

Minamidani, T..

-

Mizuno, Akira.

-

Mizuno, N..

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Muller, E..

-

Nakanishi, H..

-

Nishimura, Atsushi.

-

Oasa, Yumiko.

-

Ohama, Akio.

-

Ohashi, Shigenori.

-

Okuda, Takeshi.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Onishi, Toshikazu.

-

Onodera, S..

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Sano, H..

-

Seta, Masumichi.

-

Shinnaga, Hiroko.

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Tachihara, K..

-

Takahashi, Rohta.

-

Tokuda, Kazuki.

-

Torii, K..

-

Tosaki, Tomoka.

-

Tsuboi, M..

-

Tsuda, Yuya.

-

Umemoto, T..

-

Yamagishi, M..

-

Yamamoto, H..

-

Yoshiike, S..