sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kurita, M.

Normalized to: Kurita, M.

18 article(s) in total. 56 co-authors, from 1 to 16 common article(s). Median position in authors list is 8,0.

Co-author(s):

Aikawa, Yuri.

-

Arai, A..

-

Baba, D..

-

Chrysostomou, A. C..

-

Feast, Michael W..

-

Fujii, M..

-

Fukagawa, Misato.

-

Haba, Yoshito.

-

Hashimoto, Jun.

-

Hatano, Hirofumi.

-

Hough, J. H..

-

Iijima, T..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Kadowaki, Ryota.

-

Kanai, Saori.

-

Kandori, Ryo.

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kinugasa, K..

-

Kusakabe, Nobuhiko.

-

Matsumoto, T..

-

Matsunaga, N..

-

Menzies, J. W..

-

Mizoguchi, Sahori.

-

Monard, Berto.

-

Murai, Yuka.

-

Nagashima, Chie.

-

Nagata, Tetsuya.

-

Nagayama, Takumi.

-

Naito, H..

-

Nakada, Y..

-

Nakajima, Yasushi.

-

Nakaya, Hidehiko.

-

Naoi, T..

-

Narusawa, S..

-

Nishiyama, Shogo.

-

Ojha, Devendra.

-

Oka, Takeshi.

-

Okuda, H..

-

Sadakane, Kozo.

-

Sato, Shuji.

-

Sato, Y..

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Ssato, Shuji.

-

Suenaga, Takuya.

-

Sugitani, Koji.

-

Tajitsu, Akito.

-

Tamura, M..

-

Tanabe, T..

-

Tanabé, T..

-

Tatematsu, Ken'ichi.

-

Uemura, Makoto.

-

Whitelock, Patricia A..

-

Yamanaka, Masato.

-

Yamaoka, H..

-

Yoshikawa, Tomohiro.