sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kurachi, Ikuo

Normalized to: Kurachi, I.

9 article(s) in total. 46 co-authors, from 1 to 9 common article(s). Median position in authors list is 18,0.

Co-author(s):

Amano, Yuki.

-

Arai, Y..

-

Fukuda, Kentaro.

-

Group, the CoRoT/SWG Ground-based Observations Working.

-

Hagino, K..

-

Hamano, Tsuyoshi.

-

Harada, Sodai.

-

Hayashi, Hirohito.

-

Hida, Takahiro.

-

Hiraga, Junko S..

-

Kagawa, Keiichiro.

-

Kamata, Yukiko.

-

Kamehama, Hiroki.

-

Kawahito, Shoji.

-

Kayama, Kazuho.

-

Kishimoto, Shunji.

-

Kogiso, Taku.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Matsumura, Hideaki.

-

Miyoshi, Takahiro.

-

Mori, Koji.

-

Nakanishi, Shunta.

-

Negishi, Kohsuke.

-

Nishioka, Yusuke.

-

Ohno, Kazumasa.

-

Okuno, Tomoyuki.

-

Oono, Kenji.

-

Sakuma, Seiichi.

-

Sasaki, Akinori.

-

Shrestha, Sumeet.

-

Tachibana, Katsuhiro.

-

Takebayashi, Nobuaki.

-

Takeda, A..

-

Tamasawa, Koki.

-

Tanaka, T..

-

Tsunemi, H..

-

Tsuru, T. G..

-

Uchida, H..

-

Urabe, Yukino.

-

Yarita, Keigo.

-

Yasutomi, Keita.

-

Yokoyama, Shuichiro.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshiki, Satoshi.

-

Yuhi, Daito.

-

Yukumoto, Masataka.