sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kudoh, Takahiro

Normalized to: Kudoh, T.

31 article(s) in total. 47 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Akahori, Takuya.

-

Antolin, P..

-

Auddy, Sayantan.

-

Baek, Chang Hyun.

-

Basu, Sarbani.

-

Brooks, David H..

-

Fishman, Gerald J..

-

Fuerst, Steven V..

-

Fujita, Yutaka.

-

Hanawa, Tomoyuki.

-

Hardee, Philip E.

-

Ichiki, Kiyotomo.

-

Ideguchi, Shinsuke.

-

Kameya, O..

-

Koide, Shinji.

-

Kudoh, Yuki.

-

Kuwabara, T..

-

Machida, Masahiro N..

-

Masada, Youhei.

-

Matsumoto, Jiro.

-

Matsumoto, Ryoji.

-

Meier, David.

-

Miyashita, Y..

-

Mizuno, Yosuke.

-

Nakamura, Kayoko.

-

Nakanishi, H..

-

Nishikawa, Ken-Ichi.

-

Ogata, Youichi.

-

Ohno, Hiroshi.

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Richardson, G..

-

Shibata, Kazunari.

-

Shiota, Daikou.

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Sol, H..

-

Suzuki, Akihiro.

-

Suzuki, T..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, K..

-

Takizawa, Motokazu.

-

Tanuma, Syuniti.

-

Tomisaka, Kohji.

-

Wu, Kinwah.

-

Yabe, Takashi.

-

Yamazaki, Dai G..

-

Yokoyama, Takaaki.

-

Yoshiaki, Sofue.