sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kozaka, Ryota

Normalized to: Kozaka, R.

1 article(s) in total. 41 co-authors. Median position in authors list is 9,0.

Co-author(s):

Abe, Keichi.

-

Aoyama, Yuka.

-

Barthelmy, S. D..

-

Emura, Naomi.

-

Gehrels, N..

-

Ishimura, Takuto.

-

Kawai, N..

-

Kidamura, Takashi.

-

Kinugasa, K..

-

Kodaira, Hironobu.

-

Kodama, Yoshiki.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Kubota, Kaori.

-

Kuwahara, Makoto.

-

Maeno, Shouta.

-

Masui, Kensuke.

-

Matsuura, D..

-

Murakami, Toshio.

-

Nakagawa, Yujin E..

-

Nakazawa, K..

-

Nashimoto, Takuro.

-

Nousek, J. A..

-

Okuno, Shoji.

-

Onda, Kaori.

-

Shimokawabe, Takashi.

-

Sonoda, Eri.

-

Sugita, Satoshi.

-

Sugiyasu, Kei.

-

Suzuki, Motoko.

-

Takahashi, T..

-

Tamagawa, Toru.

-

Tanabe, Sachiko.

-

Tashiro, Makoto.

-

Ueda, Y..

-

Urata, Yuji.

-

Yamaoka, Kazutaka.

-

Yamauchi, Makoto.

-

Yokota, Satoshi.

-

Yonetoku, Daisuke.

-

Yoshida, A..

-

Yoshinari, Satoru.