sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kordylewski, Z.

Normalized to: Kordylewski, Z.

2 article(s) in total. 21 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 10,5.

Co-author(s):

Bąkała, J..

-

Barylak, J..

-

Bogachev, Sergei.

-

Kirichenko, A..

-

Kowalinski, M..

-

Kowaliński, M..

-

Kuzin, S..

-

Makowski, A..

-

Mrozek, Tomasz.

-

Pertsov, A..

-

Phillips, K. J. H..

-

Plocieniak, S..

-

Płocieniak, S..

-

Podgórski, P..

-

Ścisłowski, D..

-

Siarkowski, M..

-

Stęślicki, M..

-

Sylwester, B..

-

Sylwester, J..

-

Szaforz, Ż..

-

Trzebinski, W..