sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kokubo, Eiichiro

Normalized to: Kokubo, E.

56 article(s) in total. 163 co-authors, from 1 to 16 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Abe, Lyu.

-

Ando, Hiroyasu.

-

Aono, K..

-

Asano, Katsuaki.

-

Baba, Junichi.

-

Baba, N..

-

Bierden, P..

-

Brandner, Wolfgang.

-

Brandt, T. J..

-

Brasser, Ramon.

-

Butler, Paul.

-

Carson, J..

-

Chen, Y. -M..

-

Crida, Aurelien.

-

Currie, Thayne.

-

Daisaka, Hiroshi.

-

Egner, Sebastian.

-

Enya, K..

-

Feldt, M..

-

Fujii, Akihiko.

-

Fujii, M..

-

Fujiwara, Kazuki.

-

Fukagawa, Misato.

-

Fukue, Tsubasa.

-

Funato, Y..

-

Furuya, Izumi.

-

Genda, Hidenori.

-

Golota, Taras.

-

Goto, M..

-

Grady, C. A..

-

Guyon, Olivier.

-

Han, Inwoo.

-

Harakawa, Hiroki.

-

Hashimoto, Jun.

-

Hayano, Y..

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hayashi, Saeko S..

-

Haze, Kanae.

-

Hełminiak, Krzysztof G..

-

Henning, Th..

-

He, Wei.

-

Higuchi, Aya E..

-

Hodapp, Klaus.

-

Honda, Mitsuru.

-

Hut, P..

-

Ida, Shigeru.

-

Ikoma, M..

-

Inutsuka, Shu-ichiro.

-

Ishii, Miki.

-

Itoh, Yoichi.

-

Iye, Masanori.

-

Izumiura, H..

-

Janson, Markus.

-

Kambe, Eiji.

-

Kandori, Ryo.

-

Kataza, H..

-

Kawada, M..

-

Kinoshita, D..

-

Knapp, Gillian R..

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Komatsu, K..

-

Kotani, Taro.

-

Kudo, Tomoyuki.

-

Kusakabe, Nobuhiko.

-

Kuzuhara, M..

-

Kwon, Jungmi.

-

Latter, Henrik N..

-

Lee, Brian.

-

Leinhardt, Zoe M..

-

Liu, F. K..

-

Liu, Yuan.

-

Machida, Masahiro N..

-

Makino, J..

-

Masuda, Seiji.

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsui, Hidenori.

-

Matsumoto, T..

-

Matsumoto, Yukari.

-

Matsuo, Takeshi.

-

Mayama, Satoshi.

-

McElwain, Michael.

-

McMillan, Steve.

-

Mede, K..

-

Michikoshi, Shugo.

-

Mita, M..

-

Mitani, S..

-

Miyama, S. M..

-

Miyata, Takashi.

-

Momose, M..

-

Morbidelli, Alessandro.

-

Morino, Jun-Ichi.

-

Morishima, Ryuji.

-

Moro-Martin, Amaya.

-

Murakami, N..

-

Murata, Daisuke.

-

Muto, Takayuki.

-

Nagasawa, M..

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakamura, Takashi.

-

Narita, Norio.

-

Nishikawa, J..

-

Nishimura, Tetsuo.

-

Noguchi, Koichi.

-

Ogihara, Masahiro.

-

Ogilvie, G. I..

-

Ohashi, Nagayoshi.

-

Okada, N..

-

Okamoto, B..

-

Okamoto, Takashi.

-

Okamoto, Yoshiko K..

-

Omiya, Masashi.

-

Oya, S..

-

Pyo, Tae-Soo.

-

Raymond, Sean.

-

Ryu, Tsuguru.

-

Saitoh, Takayuki R..

-

Sakai, Satoshi.

-

Sako, S..

-

Salo, H..

-

Sato, Bun'ei.

-

Serabyn, Eugene.

-

Shibai, H..

-

Song, Nan.

-

Suenaga, Takuya.

-

Suto, H..

-

Suzuki, Ryuji.

-

Suzuki, T..

-

Takahashi, Yuki D..

-

Takami, Hajime.

-

Takami, Michihiro.

-

Takarada, Takuya.

-

Takato, Naruhisa.

-

Takeda, Yoichi.

-

Takeuchi, Shingo.

-

Tamura, M..

-

Tatsuuma, Misako.

-

Terada, Hiroshi.

-

Thalmann, Christian.

-

Tomisaka, Kohji.

-

Tomono, D..

-

Toyota, Eri.

-

Tsukamoto, Yusuke.

-

Turner, Edwin L..

-

Uchida, H..

-

Usuda, Tomonori.

-

Uyama, Taichi.

-

Wada, Keiichi.

-

Wada, Takehiko.

-

Walsh, Kevin J..

-

Wang, Huaning.

-

Wang, Lifan.

-

Watanabe, Makoto.

-

Wisniewski, John P..

-

Wittenmyer, Robert A..

-

Wu, Xue-Bing.

-

Yamada, T..

-

Yamamuro, T..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamawaki, T..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshida, Naoki.

-

Zhao, Fuyuan.

-

Zhao, Gong-Bo.