sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Koga, K.

Normalized to: Koga, K.

12 article(s) in total. 99 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Akiba, Y..

-

Borrill, J..

-

Chinone, Y..

-

Dobbs, M..

-

Fuke, H..

-

Ghribi, A..

-

Goka, T..

-

Gonzalez, L..

-

Hasegawa, M..

-

Hattori, Kaori.

-

Hattori, M..

-

Hazumi, Masashi.

-

Holzapfel, W. L..

-

Inoue, Yoshiyuki.

-

Ishidoshiro, K..

-

Ishino, H..

-

Ishitsuka, H..

-

Kakimoto, F..

-

Kamiya, K..

-

Karatsu, K..

-

Katayama, Nobuhiko.

-

Katayose, Y..

-

Kawano, I..

-

Kibayashi, Atsuko.

-

Kibe, Y..

-

Kimura, Kimihiro.

-

Kimura, N..

-

Komatsu, E..

-

Kozu, M..

-

Lee, Aaron T..

-

Lopez, D..

-

Masuda, Seiji.

-

Matsubara, Y..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsumoto, H..

-

Matsumura, Tomotake.

-

Mima, S..

-

Miranda, P..

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Mizukami, K..

-

Morii, H..

-

Morishima, Takahiro.

-

Muraki, Y..

-

Murayama, S..

-

Nagai, Masaaki.

-

Nagai, Yasuki.

-

Nagata, Ryo.

-

Nakamura, S..

-

Naruse, M..

-

Natsume, K..

-

Nishibori, T..

-

Nishino, H..

-

Noda, A..

-

Noguchi, T..

-

Obara, T..

-

Ogawa, Hideo.

-

Oguri, S..

-

Ohnishi, M..

-

Ohta, I..

-

Okudaira, O..

-

Okudaira, T. Obara O..

-

Otani, C..

-

Ozawa, S..

-

Richards, P. L..

-

Sakai, Satoshi.

-

Sakai, Takeshi.

-

Sako, T. K..

-

Salinas, J..

-

Sato, N..

-

Sato, Y..

-

Sekimoto, Y..

-

Shibata, S..

-

Shimizu, A..

-

Shinozaki, K..

-

Sugita, Hiroyuki.

-

Suzuki, Akihiro.

-

Suzuki, T..

-

Tajima, H..

-

Tajima, O..

-

Takada, S..

-

Takakura, S..

-

Takei, Y..

-

Takita, M..

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Ticona, R..

-

Tomaru, T..

-

Tsuchiya, H..

-

Tsunesada, Y..

-

Uzawa, Y..

-

Valdes-Galicia, J. F..

-

Wada, Takehiko.

-

Watanabe, Hiroko.

-

Watanabe, K..

-

Yamamoto, T..

-

Yamasaki, Noriko Y..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshida, Takashi.

-

Yotsumoto, K..

-

Zhang, Jun.