sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kodama, Kie

Normalized to: Kodama, K.

4 article(s) in total. 72 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 8,0.

Co-author(s):

Aoki, Seiichiro.

-

Arao, Yoshihiro.

-

Dubovsky, P..

-

Fukuda, T. A..

-

Hamada, Ken-ji.

-

Hara, T..

-

Imada, A..

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Ishiguro, Katsuhiko.

-

Ishioka, Ryoko.

-

Iyono, Atsushi.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kawada, Jiro.

-

Kawahara, Hajime.

-

Kazuyama, Masashi.

-

Komatani, Ryosuke.

-

Komatsu, Masahiro.

-

Kosaka, Tatsuro.

-

Koshiba, Shinichiro.

-

Kubota, Hirotaka.

-

Kubota, Kaori.

-

Maehara, H..

-

Matsuo, Takeshi.

-

Miyamoto, Seigo.

-

Miyanishi, Motoaki.

-

Mizutani, Fukashi.

-

Morikawa, Koichi.

-

Morishima, Kunihiro.

-

Morishita, Misaki.

-

Moritani, Yuuki.

-

Naganawa, Naotaka.

-

Nakajima, K..

-

Nakamura, Masanori.

-

Nakano, T..

-

Naka, T..

-

Nishio, Akira.

-

Niwa, K..

-

Nogami, D..

-

Nonoyama, Yoshiaki.

-

Oizumi, Shota.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Otsuka, Naoto.

-

Ozaki, Keita.

-

Pietz, Jochen.

-

Rokujo, Hiroki.

-

Sako, T. K..

-

Sato, O..

-

Sato, Y..

-

Shibayama, Emi.

-

Sugiyasu, Kei.

-

Sumiyoshi, Masanao.

-

Suzuki, Akihiro.

-

Suzuki, Kojiro.

-

Suzuki, Motoko.

-

Takahashi, S..

-

Tanabe, Kentarou.

-

Tanada, Shunsuke.

-

Tanaka, Ryo.

-

Tateishi, Yurie.

-

Tawa, Shuichi.

-

Tezuka, Ikuo.

-

Torii, K..

-

Uemura, Makoto.

-

Yabu, Misato.

-

Yamada, K..

-

Yamamoto, H..

-

Yamamoto, Satoru.

-

Yanagisawa, K..

-

Yasuda, Tomonori.

-

Yoshida, Junya.

-

Yoshimoto, M..

-

Yoshioka, T..