sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kitazato, Kohei

Normalized to: Kitazato, K.

7 article(s) in total. 93 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 8,0.

Co-author(s):

Abell, Paul A..

-

Abe, M..

-

Abe, S..

-

Aoki, Kentaro.

-

Arai, A..

-

Binzel, Richard P..

-

Bus, Schelte J..

-

Choi, Yun-Young.

-

DeMeo, Francesca.

-

Demura, Hirohide.

-

Elias, Mauro.

-

Fuse, T..

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Hasegawa, Sunao.

-

Hashimoto, Tetsuya.

-

Hattori, T..

-

Hayakawa, M..

-

Higuchi, Yuta.

-

Hirata, Naru.

-

Honda, C..

-

Honda, Rie.

-

Hsiao, H. Y..

-

Ishida, Manabu.

-

Ishiguro, M..

-

Kameda, Shingo.

-

Kamiyoshihara, Hiroaki.

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kasuga, T..

-

Kawai, N..

-

Kawakami, K..

-

Kinoshita, D..

-

Kouyama, T..

-

Kubota, Takashi.

-

Kuroda, D..

-

Larson, S. L..

-

Lin, Chia-Hsien.

-

Melita, M. D..

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miura, N..

-

Miyasaka, S..

-

Moroi, Keiichi.

-

Morota, Tomokatsu.

-

Moskovitz, Nicholas.

-

Nagayama, S..

-

Nagumo, Yu.

-

Nakamura, Akiko M..

-

Nakamura, Ryoko.

-

Nemoto, Etsuko.

-

Nishihara, S..

-

Nishiyama, K..

-

Nonaka, Hidenori.

-

Ohba, Yohei.

-

Ohta, Kouji.

-

Ohyama, Y..

-

Okumura, S. K..

-

Okyudo, Masami.

-

Osip, David J..

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Pan, Kaike.

-

Pefkou, Dimitra.

-

Saito, Jun.

-

Sakamoto, Takanori.

-

Sakatani, Naoya.

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sato, Humitaka.

-

Sawada, Hirotaka.

-

Sekiguchi, Toyokazu.

-

Shimizu, Yutaka.

-

Sogame, Akito.

-

Sugita, Satoshi.

-

Suzuki, H..

-

Takagi, Yuhei.

-

Takahashi, J..

-

Takahashi, N..

-

Takato, Naruhisa.

-

Tanabe, Naoya.

-

Tatsumi, Eri.

-

Tholen, David J..

-

Toda, H..

-

Urakawa, Seitaro.

-

Usui, F..

-

Watanabe, Makoto.

-

Weissman, P. R..

-

Yadoumaru, Y..

-

Yamada, Masako.

-

Yamamoto, A..

-

Yanagisawa, K..

-

Yang, H. -Y..

-

Yokota, Yasuhiro.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshikawa, Makoto.

-

Yoshioka, Kazuo.

-

Yoshizumi, C..