sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kitayama, Hiroki

Normalized to: Kitayama, H.

11 article(s) in total. 57 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 14,0.

Co-author(s):

Collaboration, Tiina Suomijarvi for the Pierre Auger.

-

Daikyuji, Arata.

-

Ebisawa, K..

-

Eguchi, Satoshi.

-

Hayashida, M..

-

Higa, Masaya.

-

Hiroi, K..

-

Iizuka, R..

-

Ishikawa, Masaki.

-

Isobe, N..

-

Kaneto, Soichiro.

-

Katayama, Haruyoshi.

-

Kawagoe, Atsushi.

-

Kawai, N..

-

Kawasaki, Kazuyoshi.

-

Kennea, J. A..

-

Kimura, Masahiko.

-

Kohama, Mitsuhiro.

-

Kotani, Taro.

-

Koyama, S..

-

Kubota, Aya.

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Makishima, K..

-

Matsumura, Tomotake.

-

Matsuoka, Masaru.

-

Mihara, Tatehiro.

-

Miyaguchi, Kazuhisa.

-

Morii, M..

-

Nakagawa, Yujin E..

-

Nakahira, Satoshi.

-

Nakajima, Motoki.

-

Negoro, Hitoshi.

-

Ozawa, Hideki.

-

Serino, Motoko.

-

Seta, Hiromi.

-

Shidatsu, Megumi.

-

Sootome, Tetsuya.

-

Sugawara, Yasuharu.

-

Sugimori, Kousuke.

-

Sugizaki, Mutsumi.

-

Suwa, Fumitoshi.

-

Tashiro, Makoto.

-

Terada, Yukikatsu.

-

Toizumi, T..

-

Tomida, Hiroshi.

-

Tsuboi, Yohko.

-

Tsunemi, H..

-

Ueda, Y..

-

Ueno, Satoru.

-

Usui, R..

-

Uzawa, A..

-

Yamada, Shoichi.

-

Yamamoto, T..

-

Yamaoka, Kazutaka.

-

Yamauchi, Makoto.

-

Yamazaki, Kyohei.

-

Yoshida, A..