sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kitagawa, Y.

Normalized to: Kitagawa, Y.

5 article(s) in total. 103 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

Akitaya, H..

-

Aldering, Greg.

-

Anupama, G. C..

-

Aoki, T..

-

Arimatsu, Ko.

-

Asano, Katsuaki.

-

Bersten, Melina C..

-

Contreras, C. Sanchez.

-

Doi, Mamoru.

-

Folatelli, G..

-

Handa, Toshihiro.

-

Horiuchi, T..

-

Hsiao, E. Y..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, R..

-

Iwata, Ikuru.

-

Iye, Masanori.

-

Kamizuka, T..

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, N..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, S..

-

Kawai, N..

-

Kawara, K..

-

Kikuchi, Y..

-

Kobayashi, N..

-

Kohno, Kotaro.

-

Koji.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koshida, S..

-

Kozasa, Takashi.

-

Kuroda, D..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Manabe, Seiji.

-

Matsumoto, E..

-

Matsunaga, N..

-

Mazzali.

-

Minezaki, T..

-

Minowa, Y..

-

Misawa, Toru.

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miyata, Takashi.

-

Miyazaki, S..

-

Mori, Koji.

-

Moritani, Yuuki.

-

Moriya, Takashi.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Morrell, N..

-

Motohara, Kentaro.

-

Nakada, Y..

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakashima, A..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Nomoto, K..

-

Nozawa, Takaya.

-

Ohsawa, R..

-

Okada, Kyoko.

-

Okada, N..

-

Okamoto, R..

-

Paolo.

-

Pavlyuk, N. N..

-

Phillips, M. M..

-

Pian, E..

-

Pyo, Tae-Soo.

-

Quimby, Robert M..

-

Richmond, Michael W..

-

Sahu, D. K..

-

Saito, Y..

-

Sako, S..

-

Sano, Kei.

-

Sarugaku, Yuki.

-

Shibata, T..

-

Soyano, Takao.

-

Stritzinger, Maximilian.

-

Tachibana, Yutaro.

-

Taddia, F..

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

Todo, Soya.

-

Tominaga, N..

-

Tomita, Akihiko.

-

Toshikawa, Koji.

-

Tsvetkov, D. Yu..

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uchiyama, M..

-

Ueno, Issei.

-

Ui, Takahiro.

-

Ukita, Nobuharu.

-

Urata, Yuji.

-

Walker, E. S..

-

Yamamuro, T..

-

Yamanaka, Masato.

-

Yoshii, T..

-

Yoshii, Y..