sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kimura, Yoshiyuki

Normalized to: Kimura, Y.

7 article(s) in total. 86 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Arai, A..

-

Bamba, A..

-

Bautz, M. W..

-

Chigai, T..

-

Dessimoulie, Lucile.

-

Dotani, T..

-

Endo, Y..

-

Enya, K..

-

Fu, Hai.

-

Fujita, Kenta.

-

Fujiyoshi, T.

-

Fukushi, Hinako.

-

Hama, T..

-

Hayashida, K..

-

Hirabayashi, M..

-

Inatomi, Yuko.

-

Ishisaki, Yoshitaka.

-

Iwasawa, M..

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kawai, Shinsuke.

-

Kii, T..

-

Kissel, S. E..

-

Kitazono, Takeshi.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Koo, Bon-Chul.

-

Kouchi, A..

-

Koyama, Kazuya.

-

Kozasa, Takashi.

-

LaMarr, B..

-

Liu, Z. T..

-

Makino, J..

-

Matsumoto, H..

-

Matsumoto, T..

-

Matsuno, Junya.

-

Miller, E. D..

-

Miyake, Akira.

-

Mori, H..

-

Mori, Koji.

-

Mori, S..

-

Murakami, Hiroshi.

-

Murakami, Masahide.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakajima, H..

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakatsubo, Shunichi.

-

Namekata, Daisuke.

-

Narasaki, Katsuhiro.

-

Narita, M..

-

Nitadori, Keigo.

-

Nozawa, Takaya.

-

Ogawa, Kazuki.

-

Ohnishi, A..

-

Ohsawa, R..

-

Onaka, Takashi.

-

Ozaki, M..

-

Ozawa, Midori.

-

Piani, Laurette.

-

Prigozhin, G. Y..

-

Sakamoto, Ryo.

-

Sakon, Itsuki.

-

Sako, S..

-

Shimonishi, Takashi.

-

Sugawara, Iyo.

-

Tachibana, S..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takeuch, Shinsuke.

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tanaka, K..

-

Tsubouchi, Miyuki.

-

Tsuchiyama, Akira.

-

Tsuge, Masashi.

-

Tsunematsu, Shoji.

-

Tsunemi, H..

-

Tsuru, T. G..

-

Uchida, H..

-

Uchino, Masahiro.

-

Uchiyama, Hideki.

-

Uemura, Makoto.

-

Usui, F..

-

Wang, Lifan.

-

Watanabe, N..

-

Yang, Guo-Hong.

-

Yoshida, Seiji.

-

Yurimoto, Hisayoshi.