sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kimura, Hiroshi

Normalized to: Kimura, H.

21 article(s) in total. 146 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Abe, Lyu.

-

Adachi, Ryo.

-

Agarwal, Jessica.

-

Akazawa, H..

-

Akitaya, H..

-

Altobelli, Nicolas.

-

Andreev, M. V..

-

Antonyuk, Oksana I..

-

Aoki, T..

-

Arai, T..

-

Augereau, Cornelia Jäger Jean-Charles.

-

Augereau, J. -C..

-

Baba, D..

-

Bailey, J..

-

Baklanov, A..

-

Boitnott, Boyd.

-

Burgaz, U..

-

Chrysostomou, A. C..

-

de Miguel, E. D..

-

Dubovsky, P..

-

Fukagawa, Misato.

-

Grün, Eberhard.

-

Hambsch, Franz-Josef.

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Hashimoto, Jun.

-

Hilchenbach, M..

-

Hirai, Toshinari.

-

Horiuchi, T..

-

Hosokawa, Ryohei.

-

Hough, J. H..

-

Iida, Kei.

-

Imamura, Kayuyoshi.

-

Imazato, Fumiya.

-

Ishiguro, M..

-

Ishihara, Akika.

-

Isogai, Keisuke.

-

Itoh, Hiroshi.

-

Jäger, C..

-

James, N. D..

-

Jiang, Jie.

-

Kandori, Ryo.

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kasai, Kiyoshi.

-

Katoh, Noriyuki.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Katysheva, N. A..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kino, Motoki.

-

Kiselev, N..

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Kolokolova, L..

-

Krajci, Tom.

-

Krüger, Harald.

-

Kudzej, I..

-

Kunitomo, M..

-

Kuroda, D..

-

Kusakabe, Nobuhiko.

-

Lebreton, J..

-

Li, A..

-

Littlefield, Colin.

-

Lucas, P. W..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Malanushenko, V..

-

Masumoto, Kazunari.

-

Matsubayashi, K..

-

Matsui, Takafumi.

-

Matsumoto, K..

-

Merouane, Sihane.

-

Miller, Ian.

-

Mitsuishi, Ikuyuki.

-

Miyashita, A..

-

Moragas-Klostermeyer, Georg.

-

Morihana, Kumiko.

-

Mueller, S..

-

Murata, K. L..

-

Nagao, T..

-

Nagashima, Chie.

-

Nagata, Tetsuya.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagawa, Shinichi.

-

Nakajima, Yasushi.

-

Nakaoka, T..

-

Nishiyama, Shogo.

-

Niwano, Masafumi.

-

Nogami, D..

-

Noguchi, Ryo.

-

Nomoto, Takashi.

-

Oeda, Motoki.

-

Ogura, K..

-

Ohshima, Tomohito.

-

Ono, Rikako.

-

Ono, T..

-

Onozato, Hiroki.

-

Otsuka, Masaaki.

-

Padovan, Stefano.

-

Paquette, J. A..

-

Pavlenko, E. P..

-

Robaert, Fidrich.

-

Robrade, J..

-

Rosenbush, V..

-

Ruiz, J. E..

-

Saito, Tomoki.

-

Samsonov, Denis.

-

Sasada, M..

-

Sato, Shuji.

-

Sekiguchi, K..

-

Senshu, Hiroki.

-

Shiokawa, Kazuhiko.

-

Shiraishi, Kiyoshi.

-

Shugarov, S. Yu..

-

Sommer, M. W..

-

Srama, R..

-

Stein, William.

-

Stenzel, Oliver J..

-

Sterken, Veerle J..

-

Strub, Peter.

-

Sugitani, Koji.

-

Sugiyama, Hiroaki.

-

Suto, H..

-

Suzuki, T..

-

Taguchi, K..

-

Takagi, Kenji.

-

Takagi, Shin-ichiro.

-

Takahashi, J..

-

Takayama, Masaki.

-

Tamura, M..

-

Tanabe, Kentarou.

-

Tanaka, K..

-

Taniuchi, Keisuke.

-

Thebault, Philippe.

-

Tordai, Tamas.

-

Tozuka, Miyako.

-

Turner, Edwin L..

-

Virnina, Natalia.

-

Virtanen, J..

-

Voloshina, I..

-

Wada, Keiichi.

-

Watanabe, S..

-

Yamamoto, Satoru.

-

Yamamoto, T..

-

Yamanaka, Masato.

-

Zemko, Polina.

-

Zubko, Evgenij.