sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kikuta, Satoshi

Normalized to: Kikuta, S.

13 article(s) in total. 125 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 20,0.

Co-author(s):

Abe, M..

-

Aihara, Hiroaki.

-

Akiyama, Masayuki.

-

Alsayyad, Y..

-

Ando, Masataka.

-

Arata, Shohei.

-

Armstrong, Ryan.

-

Asami, N..

-

Bosch, J..

-

Cen, Renyue.

-

Egami, Eiichi.

-

Foucaud, S..

-

Furusawa, H..

-

Furusawa, J..

-

Goto, Tomotsugu.

-

Goulding, Andy.

-

Gunn, James E..

-

Harikane, Yuichi.

-

Hashimoto, Tetsuya.

-

Hayashino, T..

-

Hibon, P..

-

Hikage, Chiaki.

-

Ho, Paul T. P..

-

Hsieh, B. C..

-

Huang, Song.

-

Ikeda, Hisashi.

-

Imanishi, Masatoshi.

-

Im, Myungshin.

-

Inoue, Akio K..

-

Ishikawa, Shin-nosuke.

-

Itoh, R..

-

Ito, K..

-

Iwasawa, K..

-

Iwata, Ikuru.

-

Izumi, Takuma.

-

Jaelani, Anton Timur.

-

Kakuma, Ryota.

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kato, N..

-

Kawaguchi, Toshihiro.

-

Kawamuro, Taiki.

-

Kawana, Kiyoharu.

-

Kawanomoto, S..

-

Kikuchihara, Shotaro.

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Kobayashi, Umi.

-

Kohno, Kotaro.

-

Koike, Masafumi.

-

Komiyama, Yutaka.

-

Koyama, S..

-

Kusakabe, Haruka.

-

Lee, Chang Won.

-

Liang, Y. C..

-

Lin, Yen-Ting.

-

Li, X..

-

Luo, Wen-Feng.

-

Lupton, Robert H..

-

Lust, Nate B..

-

MacArthur, L. A..

-

Matsuda, Y..

-

Matsuoka, Y..

-

Mawatari, K..

-

Mineo, Stefano.

-

Minezaki, T..

-

Miyatake, Hironao.

-

Miyazaki, S..

-

Momose, Rieko.

-

More, Surhud.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Murata, Ryoma.

-

Murayama, Hitoshi.

-

Nagao, T..

-

Nakajima, K..

-

Nakano, S..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Namiki, S..

-

Niida, M..

-

Niino, Yuu.

-

Nishizawa, Atsushi J..

-

Noboriguchi, Akatoki.

-

Oguri, Masamune.

-

Okabe, Nobuhiro.

-

Okamoto, Sakurako.

-

Okura, Yuki.

-

Onodera, M..

-

Onoue, Masafusa.

-

Ono, Yoshiaki.

-

Osato, Ken.

-

Ouchi, Masami.

-

Price, P. A..

-

Rauch, Michael.

-

Saito, Tomoki.

-

Saito, Y..

-

Sameshima, H..

-

Schulze, Andreas.

-

Shibuya, T..

-

Shiki, Kensei.

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shirakata, H..

-

Silverman, J..

-

Steidel, C. C..

-

Strauss, Michael A..

-

Sugiyama, Naoshi.

-

Suto, Yasushi.

-

Tait, Philip.

-

Takada, Masahiro.

-

Takagi, Yuhei.

-

Takata, Tadafumi.

-

Takita, S..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tang, Jiayu.

-

Taniguchi, Y..

-

Terai, Tsuyoshi.

-

Toba, Yoshiki.

-

Toshikawa, Jun.

-

Uchiyama, Hideki.

-

Utsumi, Yousuke.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Wei-Gang.

-

Willott, Chris J..

-

Yagi, Masafumi.

-

Yajima, Hidenobu.

-

Yamada, Yoshihiko.

-

Yamashita, Takuya.

-

Zhang, Hongsheng.