sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kikuchi, Y.

Normalized to: Kikuchi, Y.

6 article(s) in total. 100 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 6,5.

Co-author(s):

Akitaya, H..

-

Aldering, Greg.

-

Ali, G. B..

-

Aoki, T..

-

Arimatsu, Ko.

-

Baklanov, P..

-

Blinnikov, S. I..

-

Contreras, C. Sanchez.

-

Doi, Mamoru.

-

Essam, A..

-

Fujimoto, H..

-

Fujimoto, Shin-ichirou.

-

Fukuda, Ryohei.

-

Furusawa, H..

-

Gandhi, Poshak.

-

Gunji, Shuichi.

-

Hamed, Gamal.

-

Hashimoto, Masa-aki.

-

Horiuchi, T..

-

Hsiao, E. Y..

-

Itoh, R..

-

Iwata, Ikuru.

-

Jiang, Jie.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, S..

-

Kawai, N..

-

Kitagawa, Y..

-

Kobayashi, N..

-

Kodama, Yoshiki.

-

Koji.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Kubo, S..

-

Kuncarayakti, Hanindyo.

-

Kuroda, D..

-

Maehara, H..

-

Matsumoto, E..

-

Matsunaga, N..

-

Matsuo, Y..

-

Mazzali.

-

Mazzali, P..

-

Mihara, Tatehiro.

-

Minezaki, T..

-

Misawa, Toru.

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miyata, Takashi.

-

Miyazaki, S..

-

Morihara, Y..

-

Mori, Koji.

-

Moritani, Yuuki.

-

Moriya, Takashi.

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Morrell, N..

-

Murakami, Toshio.

-

Nagao, T..

-

Nakada, Y..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Noma, Chinami.

-

Nomoto, K..

-

Ohsuga, Ken.

-

Okada, N..

-

Okamoto, R..

-

Ono, M..

-

Paolo.

-

Pavlyuk, N. N..

-

Phillips, M. M..

-

Pian, E..

-

Richmond, Michael W..

-

Sahu, D. K..

-

Saito, Y..

-

Sakashita, T..

-

Sako, S..

-

Sano, Kei.

-

Sarugaku, Yuki.

-

Shibata, T..

-

Soyano, Takao.

-

Stawarz, L..

-

Stritzinger, Maximilian.

-

Tachibana, Yutaro.

-

Taddia, F..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takey, A..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Taniguchi, Y..

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

team, IRSF/SIRIUS.

-

Tominaga, N..

-

Tomita, Akihiko.

-

Toukairin, N..

-

Tsvetkov, D. Yu..

-

Ui, Takahiro.

-

Ukita, Nobuharu.

-

Urata, Yuji.

-

Walker, E. S..

-

Yasuda, Naoki.

-

Yonetoku, Daisuke.

-

Yoshii, T..