sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kawara, K.

Normalized to: Kawara, K.

39 article(s) in total. 130 co-authors, from 1 to 17 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Ajiki, M..

-

Ajki, Masaru.

-

Ando, Hiroyasu.

-

Aoki, Kentaro.

-

Aoki, T..

-

Arai, T..

-

Arimoto, Nobuo.

-

Asami, N..

-

Asano, Katsuaki.

-

Aussel, H..

-

Barger, Amy.

-

Brandt, T. J..

-

Cowie, Lennox L..

-

Doi, Mamoru.

-

Ebizuka, N..

-

Evans, A..

-

Floc'h, Emeric Le.

-

Frayer, D. T..

-

Fujita, Shinobu S..

-

Fulton, Eliza E..

-

Gabriel, C..

-

Handa, Toshihiro.

-

Hasegawa, Tetsuo.

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hirashita, Hiroyuki.

-

Hodapp, Klaus.

-

Ichikawa, Shin-ichi.

-

Ienaka, N..

-

Ilbert, O..

-

Inata, Motoko.

-

Ishii, Takako T..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Iye, Masanori.

-

Jacobs, B A.

-

Joseph, R. D..

-

Kakazu, Yuko.

-

Kamizuka, T..

-

Kartaltepe, J..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kataza, H..

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, N..

-

Kawabata, K..

-

Kim, D. W..

-

Kitagawa, Y..

-

Kohno, Kotaro.

-

Komiyama, Yutaka.

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koshida, S..

-

Kosugi, George.

-

Kozasa, Takashi.

-

Manabe, Seiji.

-

Masaki, S..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsumoto, T..

-

Matsunaga, N..

-

Matsuoka, Y..

-

Matsuura, Shunji.

-

Maza, J..

-

Minezaki, T..

-

Miyata, Takashi.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Mouri, H..

-

Murayama, T..

-

Nagao, T..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakashima, A..

-

Nishihara, E..

-

Nishimura, Tetsuo.

-

Nozawa, Takaya.

-

Ogasawara, R..

-

Ohsawa, R..

-

Ohyama, Y..

-

Okada, Kyoko.

-

Okamura, Sadanori.

-

Okita, K..

-

Okuda, H..

-

Oyabu, Shinki.

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Peterson, Bradley M..

-

Rupke, David.

-

Saito, Y..

-

Sako, S..

-

Sameshima, H..

-

Sanders, D. B..

-

Sano, Kei.

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Sato, Y..

-

Sekiguchi, K..

-

Shibai, H..

-

Shimizu, Toshifumi.

-

Shimizu, Yutaka.

-

Shioya, Y..

-

Smolcic, Vernesa.

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Soyano, Takao.

-

Sugiyama, Naoshi.

-

Surace, J..

-

Taguchi, Hiroki.

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takata, Tadafumi.

-

Takeuchi, T. T..

-

Tamura, M..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabe, T..

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Taniguchi, Y..

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

Todo, Soya.

-

Toshikawa, Koji.

-

Tsujimoto, Takuji.

-

Tsumura, Kohji.

-

Tsuzuki, Yumihiko.

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uchiyama, M..

-

Veilleux, H. S..

-

Veilleux, S..

-

Wakamatsu, K..

-

Yadoumaru, Y..

-

Yamamuro, T..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshii, Y..

-

Yoshikawa, K..

-

Yun, Min S..