sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kawabata, T.

Normalized to: Kawabata, T.

7 article(s) in total. 83 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Abe, F..

-

Aoki, T..

-

Asakura, K..

-

Awaki, H..

-

Ayani, K..

-

Benetti, S..

-

Chornock, Ryan.

-

Deng, Jinsong.

-

Doi, Mamoru.

-

Enya, K..

-

Fesen, Robert A..

-

Filippenko, Alexei V..

-

Fujii, M..

-

Fukui, A..

-

Gerardy, C. L..

-

Hanasaka, Takashi.

-

Hatano, Kazuhito.

-

Hayashida, K..

-

Ide, Shuntaro.

-

Iizuka, R..

-

Ishioka, Ryoko.

-

Itow, Y..

-

Iwamoto, Koichi.

-

Iye, Masanori.

-

Kabumoto, K..

-

Kadota, Kenji.

-

Kamiya, K..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kawabata, K..

-

Kawakita, Hideyo.

-

Kawanomoto, S..

-

Kinugasa, K..

-

Kobayashi, Y..

-

Koff, Robert.

-

Kohama, Mitsuhiro.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Kosugi, George.

-

Krajci, Tom.

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Makishima, K..

-

Matsumoto, H..

-

Matsumoto, K..

-

Mazzali, P..

-

Minezaki, T..

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miyata, Takashi.

-

Motohara, Kentaro.

-

Naito, H..

-

Nakada, Y..

-

Nakajima, H..

-

Narusawa, S..

-

Nishiura, Shingo.

-

Noda, Hirotomo.

-

Nogami, D..

-

Nomoto, K..

-

Ohishi, N..

-

Ohnishi, K..

-

Ohyama, Y..

-

Okamoto, Yoshiko K..

-

Okazaki, Koki.

-

Oribe, T..

-

Qiu, Y..

-

Smartt, S. J..

-

Soyano, Takao.

-

Sumi, Takahiro.

-

Takada-Hidai, M..

-

Tamagawa, Toru.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tomita, H..

-

Torii, K..

-

Tsumuraya, F..

-

Tsunemi, H..

-

Turatto, M..

-

Uemura, Makoto.

-

Umeda, H..

-

Urata, Yuji.

-

Yamaoka, H..

-

Yoneyama, Tomokage.

-

Yoshida, A..

-

Yoshida, Seiji.

-

Yoshii, Y..

-

Zhao, Gong-Bo.