sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kato, Daisuke

Normalized to: Kato, D.

35 article(s) in total. 136 co-authors, from 1 to 18 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

Aikawa, Yuri.

-

Ali, SK. Saiyad.

-

Aoki, T..

-

Arimatsu, Ko.

-

Asano, Katsuaki.

-

Baba, D..

-

Chinone, Y..

-

Doi, Mamoru.

-

Doi, Y..

-

Egusa, F..

-

Etxaluze, Mireya.

-

Feast, Michael W..

-

Figueredo, Elysandora.

-

Fukagawa, Misato.

-

Fukuda, Naoya.

-

Fukushi, Hinako.

-

Gaigalas, Gediminas.

-

Haba, Yoshito.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hara, H..

-

Hasegawa, Tetsuo.

-

Hashimoto, Jun.

-

Hatano, Hirofumi.

-

Hattori, M..

-

Hough, J. H..

-

Ikeda, Norio.

-

Ishihara, Akika.

-

Ita, Yoshifusa.

-

Izumiura, H..

-

Jönsson, Per.

-

Kadowaki, Ryota.

-

Kamizuka, T..

-

Kanai, Saori.

-

Kanbur, S. M..

-

Kandori, Ryo.

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kato, N..

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kawada, M..

-

Kawadu, Takahiro.

-

Kawaguchi, Kentarou.

-

Kawamura, Akiko.

-

Kawara, K..

-

Kitagawa, Y..

-

Kitamura, Yoshimi.

-

Kohno, Kotaro.

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koo, Bon-Chul.

-

Koshida, S..

-

Kurita, M..

-

Kusakabe, Nobuhiko.

-

Manabe, Seiji.

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsunaga, N..

-

Matsuura, Mikako.

-

Matsuura, Shunji.

-

Menzies, J. W..

-

Minezaki, T..

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miyata, Takashi.

-

Monard, Berto.

-

Morishima, Takahiro.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Murai, Yuka.

-

Murakami, Izumi.

-

Nagashima, Chie.

-

Nagata, Tetsuya.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakada, Y..

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakajima, Yasushi.

-

Nakamura, Naoki.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakashima, A..

-

Nakaya, Hidehiko.

-

Naoi, T..

-

Neilson, Hilding R..

-

Ngeow, C..

-

Nishiyama, Shogo.

-

Ohsawa, R..

-

Ojha, Devendra.

-

Okada, Kyoko.

-

Onaka, Takashi.

-

Ootsubo, T..

-

Oyabu, Shinki.

-

Pollo, A..

-

Radziute, Laima.

-

Radžiūtė, Laima.

-

Rynkun, Pavel.

-

Saito, Hiro.

-

Sakaue, Hiroyuki A..

-

Sakon, Itsuki.

-

Sako, S..

-

Sato, Shuji.

-

Sato, Y..

-

Sekiguchi, Yuichiro.

-

Shibai, H..

-

Shimizu, Erina.

-

Shimonishi, Takashi.

-

Siudek, M..

-

Soyano, Takao.

-

Suenaga, Takuya.

-

Sugitani, Koji.

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takeuchi, T. T..

-

Takita, S..

-

Tamura, M..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabe, T..

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanuma, Hajime.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tatematsu, Ken'ichi.

-

Tateuchi, K..

-

Toshikawa, Koji.

-

Tsuda, Takashi.

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uchiyama, M..

-

Uemura, Makoto.

-

Ueta, T..

-

Usui, F..

-

Wada, Takehiko.

-

Wanajo, Shinya.

-

Watanabe, Makoto.

-

Watanabe, T..

-

White, Glenn J..

-

Whitelock, Patricia A..

-

Yamamura, Issei.

-

Yamamuro, T..

-

Yamaoka, H..

-

Yoshii, Y..

-

Yoshikawa, Tomohiro.