sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kanemaru, Yoshiaki

Normalized to: Kanemaru, Y.

2 article(s) in total. 48 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Asakura, K..

-

Beppu, T..

-

Dotani, T..

-

Ezoe, Yuichiro.

-

Hagino, K..

-

Hamano, Tsuyoshi.

-

Hatsukade, Isamu.

-

Hayashida, K..

-

Hiraga, Junko S..

-

Iwagaki, Junichi.

-

Katsuda, S..

-

Kobayashi, S..

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Maeda, Y..

-

Matsumoto, H..

-

Mori, Koji.

-

Morita, Koh-Ichiro.

-

Murakami, Hiroshi.

-

Nakajima, H..

-

Narukage, Noriyuki.

-

Nishioka, Yusuke.

-

Nobukawa, K. K..

-

Nobukawa, M..

-

Noda, Hirotomo.

-

Ogawa, Futa.

-

Ohno, Masanori.

-

Okazaki, Koki.

-

Okon, Hiromichi.

-

Ozaki, M..

-

Sagara, Hikari.

-

Sato, Joe.

-

Sato, Katsuhiko.

-

Shimoi, Takeo.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takeda, A..

-

Tanaka, T..

-

Tashiro, Makoto.

-

Terada, Yukikatsu.

-

Tomida, Hiroshi.

-

Tsuboi, Yohko.

-

Tsunemi, H..

-

Tsuru, T. G..

-

Uchida, H..

-

Uchiyama, Hideki.

-

Yamaoka, Kazutaka.

-

Yamauchi, Makoto.

-

Yokoyama, Takaaki.

-

Yoneyama, Tomokage.