sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kaneko, H.

Normalized to: Kaneko, H.

33 article(s) in total. 147 co-authors, from 1 to 20 common article(s). Median position in authors list is 7,0.

Co-author(s):

Aalto, S..

-

Akiyama, Daiki.

-

Ando, Masataka.

-

Arai, Hitoshi.

-

Asaki, Yoshiharu.

-

Baes, M..

-

Baji, Hiroyuki.

-

Bendo, G..

-

Boquien, M..

-

Cooray, Suchetha.

-

Cormier, D..

-

Crocker, Alison.

-

De Looze, I..

-

Dobashi, Kazuhito.

-

Espada, D..

-

Fritz, J..

-

Fujii, Keisuke.

-

Fujita, Shinobu S..

-

Fukuzaki, Yoshihiro.

-

Funahashi, Fumiyoshi.

-

Gentile, G..

-

Hagiwara, Kaoru.

-

Hatakeyama, Takuya.

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Hibbard, J. E..

-

Hirai, Katsuaki.

-

Hirota, A..

-

Hirota, Tomoya.

-

Horie, M..

-

Hwang, Narae.

-

Iono, D..

-

Ishii, Shun.

-

Ito, H..

-

Kajikawa, Ayumi.

-

Kameya, O..

-

Kato, N..

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kennicutt, R. C..

-

Kikuchi, K..

-

Kishida, Nozomi.

-

Kita, Shoichiro.

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Koda, J..

-

Kohno, Kotaro.

-

Koide, Yusuke.

-

Komatsuzaki, Ryusei.

-

Komugi, S..

-

Konakawa, Keita.

-

K├Ânig, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koshida, S..

-

Kuno, N..

-

Kuroda, Mayu.

-

Lee, M. J..

-

Lu, N. Y..

-

Madden, S..

-

Majumdar, Liton.

-

Mamyoda, Koh-ichi.

-

Maruyama, Miyoko.

-

Matsuda, Y..

-

Matsumoto, Naoko.

-

Michiyama, Tomonari.

-

Minamidani, T..

-

Miura, R..

-

Miyamoto, Y..

-

Miyoshi, M..

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Muraoka, Tsyuyoshi Sawada Kazuyuki.

-

Muto, Takayuki.

-

Nagai, Masaaki.

-

Nagai, Satoshi.

-

Nakai, N..

-

Nakamura, Fumitaka.

-

Nakanishi, H..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Narayanan, Desika.

-

Nihonmatsu, Yoshiki.

-

Nishimura, Atsushi.

-

Noma, Yuto.

-

Nonogawa, Hiroaki.

-

Ogino, M..

-

Oi, Nagisa.

-

Okumura, S. K..

-

Okumura, Teppei.

-

Onodera, S..

-

Oshino, S..

-

Oshiro, Wataru.

-

Ozeki, H..

-

Pan, Hong-Jian.

-

Pettitt, A. N..

-

Saita, Chey.

-

Saitoh, Takayuki R..

-

Saito, M..

-

Saito, Tomoki.

-

Salak, Dragan.

-

Sato, Y..

-

Sawada, T..

-

Segawa, Y..

-

Sekido, M..

-

Seta, Masumichi.

-

Shibata, S..

-

Shibuya, T..

-

Shimoikura, Tomomi.

-

Sliwa, Kazimierz.

-

Smith, Martin C..

-

Sorai, Kazuo.

-

Takaba, H..

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takeda, M..

-

Takeda, Yoichi.

-

Takeuchi, T. T..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabe, T..

-

Tanaka, T..

-

Taniguchi, Keisuke.

-

Tashiro, Tohru.

-

Tateuchi, K..

-

Terabe, Yuki.

-

Terashima, Yuichi.

-

Tomiyasu, Yuto.

-

Tosaki, Tomoka.

-

Tsuboi, M..

-

Ueda, Junko.

-

Uehara, K..

-

Ueno, Satoru.

-

Umei, M..

-

Wakamatsu, K..

-

Watanabe, Yusuke.

-

Wilner, D..

-

Wilson, C. D..

-

Xu, C. K..

-

Yajima, Y..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamauchi, A..

-

Yanagitani, Kazuki.

-

Yashima, Yu.

-

Yasuda, A..

-

Yoda, Moe.

-

Yonekura, Yoshinori.

-

Yoshii, Y..

-

Young, L. A..

-

Yun, Min S..

-

Zhou, Binglu.