sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kamazaki, Takeshi

Normalized to: Kamazaki, T.

13 article(s) in total. 97 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Abe, Keichi.

-

Akashi, Toshiya.

-

Akiyama, E..

-

Azegami, Kenta.

-

Chapillon, Edwige.

-

Chikada, Yoshihiro.

-

Cortes, Juan R..

-

Di Francesco, J..

-

Endo, Akira.

-

Espada, D..

-

Ezawa, Hajime.

-

Friesen, R..

-

Fukuhara, M..

-

Hara, C..

-

Hasegawa, Tetsuo.

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Higuchi, Aya E..

-

Hiramatsu, Masaaki.

-

Hirano, Naomi.

-

Horigome, Osamu.

-

Iguchi, S..

-

Ikeda, Norio.

-

Iono, D..

-

Ishizuki, Sumio.

-

Kamada, Yuhei.

-

Kamegai, Kazuhisa.

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kawai, N..

-

Kawamura, Akiko.

-

Kawase, Sachiko.

-

Kitamura, Yoshimi.

-

Kohno, Kotaro.

-

Komugi, S..

-

Koura, Norikazu.

-

Kuboi, A..

-

Kuno, N..

-

Kurono, Y..

-

Li, Zhongmu.

-

Machida, Masahiro N..

-

Maekawa, Jun.

-

Matsushita, Satoki.

-

Mita, H..

-

Mitsuishi, S..

-

Miura, R..

-

Miura, Takaho.

-

Mizuno, N..

-

Momose, M..

-

Morita, Koh-Ichiro.

-

Muller, E..

-

Murakami, Y..

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Nagai, Hiroshi.

-

Nakagawa, Yujin E..

-

Nakai, N..

-

Nakamura, Fumitaka.

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nishimuta, N..

-

Nishi, Ryoichi.

-

Nomura, Hidenori.

-

Oasa, Yumiko.

-

Ohta, Kouji.

-

Okada, N..

-

Okuda, Takeshi.

-

Okumura, S. K..

-

Onodera, S..

-

Saigo, Kazuya.

-

Saito, M..

-

Sakai, Takeshi.

-

Sakamoto, Seiichi.

-

Sameshima, M..

-

Sano, R..

-

Sawada, T..

-

Sekiguchi, Toyokazu.

-

Shimajiri, Yoshito.

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Sorai, Kazuo.

-

Sunada, Kazuyoshi.

-

Su, Yang.

-

Tachihara, K..

-

Takahashi, S..

-

Takakuwa, S..

-

Takekoshi, Tatsuya.

-

Tamura, M..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, K..

-

Tatematsu, Ken'ichi.

-

Tomida, Kengo.

-

Tosaki, Tomoka.

-

Trejo, A..

-

Tsuboi, Yohko.

-

Tsukagoshi, T..

-

Umemoto, T..

-

Vila-Vilaro, B..

-

Wilner, D..

-

Yamagishi, M..

-

Yamaguchi, Nobuyuki.

-

Yanagisawa, K..