sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

K, Sankarasubramanian

Normalized to: K, S.

3 article(s) in total. 54 co-authors. Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Amareswari, K..

-

Banerjee, D. P. K..

-

Bansal, S..

-

Bapat, Shreyas.

-

Bhatt, B. C..

-

Chan, M. H..

-

Das, Ankan.

-

Dixit, Govind.

-

Gandham, Vineet.

-

Garg, Sumit K..

-

Gautam, Abhimat K..

-

Gautam, Bibek.

-

Gupta, Divita.

-

Gupta, Mukesh.

-

Gupte, Nihar.

-

Jain, A. K..

-

Jain, Sonal Kumar.

-

Jamgade, Alpesh.

-

Kalvankar, Shreyas.

-

Kerhalkar, Pratyush.

-

Khandelwal, Priyanshu.

-

Kumar, A. Santhosh.

-

Kumar, G. Selva.

-

Kumar, Raj.

-

Ma, Jun.

-

Mangat, Atul.

-

Manhas, Abhijeet.

-

Mishra, Subodha.

-

Ng, G. Newton K. K. Y..

-

Padinhatteeri, Sreejith.

-

Pant, V.

-

Patel, Rahul I..

-

Reyna, Raphael.

-

Rustagi, Tanmay.

-

Saha, Rajib.

-

Salampuria, Suyash.

-

Sanjay, Rohit.

-

Sarode, Hrishikesh Sudam.

-

Saurabh.

-

Shaikh, Khalid.

-

Sharma, Rishi.

-

Shenoy, Gagan.

-

Shivottam, Jyotirmaya.

-

Singh, Ritesh K..

-

Singh, S. K..

-

Singh, Veeresh.

-

Srinivasan, S..

-

Tarone, Ganesh.

-

Tayal, Naman.

-

Tyagi, Tushar.

-

Vashistha, Nimesh.

-

Vela, Sofía Ortín.

-

Vidyarthi, Bhavam.

-

Yauney, Zac.