sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ju, Peng

Normalized to: Ju, P.

2 article(s) in total. 40 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 19,0.

Co-author(s):

Arai, Kenzo.

-

Baccigalupi, C..

-

Bian, Xing.

-

Blair, D..

-

Cai, Rong-Gen.

-

Cao, Z..

-

Chang, Zhe.

-

Chu, Q..

-

Dong, Peng.

-

Fang, Q..

-

Flaminio, R..

-

Gao, J..

-

Gao, Wei-Hong.

-

Gong, Xuefei.

-

Hobbs, G..

-

Huang, Song.

-

Ju, L..

-

Lau, Yun-Kau.

-

Lin, Xuanbin.

-

Liu, Dao-Jun.

-

Luo, Ze.

-

Manchester, R. N..

-

Ni, Wei-Tou.

-

Qiang, Li-e.

-

Reitze, D. H..

-

Shannon, R..

-

Tang, Wenlin.

-

Wang, Yi.

-

Wan, Xiaoke.

-

Wen, Linqing.

-

Wu, Lei.

-

Xu, Peng.

-

Xu, S. W..

-

Zang, Y. D..

-

Zhang, F..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, C..

-

Zhu, X. F..

-

Zhu, Zong-Hong.