sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ju, Bing-Gang

Normalized to: Ju, B.

13 article(s) in total. 38 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 7,0.

Co-author(s):

An, Tao.

-

Chen, Xuelei.

-

Ellingsen, S. P..

-

Fang, X..

-

Gan, Cong-Gui.

-

Ge, Jian.

-

He, Jian-Hua.

-

Kim, K. H..

-

Li, Di.

-

Li, J..

-

Li, Li-Xin.

-

Lin, Lihwai.

-

Liu, Hongya.

-

Liu, Q. Z..

-

Liu, Siming.

-

Liu, Tong.

-

Liu, Xiang.

-

Li, Y. J..

-

Lu, D..

-

Meng, Fanyi.

-

Ning, C..

-

Qin, Sheng-Li.

-

Ren, Zhiyuan.

-

Shen, Z. -Q..

-

Sun, Yi-Sui.

-

Tang, Mengtao.

-

Wang, J. -M..

-

Wu, Yanqin.

-

Xu, J. W..

-

Xu, Y..

-

Yang, Wuming.

-

Yuan, J. P..

-

Yu, N..

-

Zavagno, Annie.

-

Zhang, Chengwu.

-

Zhang, G. B..

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Tong-Jie.