sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Joshi, Ravi

Normalized to: Joshi, R.

31 article(s) in total. 87 co-authors, from 1 to 9 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Ai, Y. L..

-

An, Tao.

-

Aulanier, G..

-

Bachev, Rumen.

-

Baes, M..

-

Bogdanova, M..

-

Bottcher, M..

-

Chand, Hum.

-

Chandola, H. C..

-

Chandra, R..

-

Chen, P..

-

de Diego, J. A..

-

Dong, Xiaobo.

-

Dutta, R..

-

Fan, Xiaohui.

-

Fatkhullin, T. A..

-

Feng, Xueshang.

-

Filippov, B..

-

Fu, Yanning.

-

Garofalo, David.

-

Gaur, H..

-

Ge, Jian.

-

Gentile, G..

-

Gopal-Krishna.

-

Green, Richard F..

-

Gu, Minfeng.

-

Guo, H. W..

-

Gupta, A. C..

-

Gupta, Nayantara.

-

Ho, Luis C..

-

Hopkins, Max.

-

Hou, W..

-

Ishwara-Chandra, C. H..

-

Jiang, Linhua.

-

Joshi, B. C..

-

Kong, Xianglong.

-

Krogager, J. -K..

-

Liu, Xiang.

-

Liu, Yuan.

-

Luo, A. L..

-

Majumdar, Jhilik.

-

McGreer, Ian D..

-

Mihov, Boyko.

-

Mishra, Subodha.

-

Nandi, S..

-

Nemiroff, Robert J..

-

North, M..

-

Noterdaeme, P..

-

Palma, N. I..

-

Patgiri, M..

-

Patla, Bijunath.

-

Peneva, S..

-

Petitjean, Patrick.

-

Rajasingam, A..

-

Roy, R..

-

Saikia, D. J..

-

Schmieder, B..

-

Sebastian, Biny.

-

Semkov, E..

-

Shangguan, Jinyi.

-

Shchekinov, Yu. A..

-

Shen, Shiyin.

-

Shi, J. R..

-

Singh, Chandra B..

-

Singh, Meenakshi.

-

Slavcheva-Mihova, Lyuba.

-

Srianand, Raghunathan.

-

Strigachev, A..

-

Subramanian, Smitha.

-

Uddin, W..

-

Wadadekar, Yogesh.

-

Wang, Bin.

-

Wang, F. Y..

-

Wang, Ran.

-

Wiita, Paul J..

-

Wu, Xue-Bing.

-

Yang, J..

-

Yang, Q..

-

Yang, Xiaohu.

-

Yao, S. H..

-

Yesuf, Hassen.

-

Yuan, H. -B..

-

Yu, S..

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, Y. H..

-

Zhelyazkov, I..

-

Zuccarello, F..