sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Jiang, Ning

Normalized to: Jiang, N.

34 article(s) in total. 95 co-authors, from 1 to 18 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Ai, Y. L..

-

Arcavi, I..

-

Bai, J. M..

-

Bauer, J. M..

-

Cai, Zhen-Yi.

-

Cheng, Hsin-Chia.

-

Chen, Lie-Wen.

-

Cui, Yanou.

-

Cutri, Roc M..

-

Dierkes, J..

-

Ding, Jian.

-

Dong, Xiaobo.

-

Dou, Liming.

-

Eckart, A..

-

Fan, J. H..

-

Fan, Xiaohui.

-

Fan, Yi-Zhong.

-

Ferland, G. J..

-

French, K. Decker.

-

Gao, Y. S..

-

Ge, Jian.

-

Gleiser, Marcelo.

-

Guo, H. W..

-

Gu, Qu-Sheng.

-

Hiramatsu, Daichi.

-

Ho, Luis C..

-

Jiang, P..

-

Jin, Chi-Chuan.

-

Ji, T..

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Komossa, Stefanie.

-

Kong, Albert K. H..

-

Kong, Xianglong.

-

Lian, Jianhui.

-

Liao, N. H..

-

Li, Di.

-

Lira, P..

-

Liu, Hongya.

-

Liu, Wen-Po.

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Lu, H..

-

Lyu, Jianwei.

-

Mainzer, Amy.

-

Mao, Jirong.

-

McCully, C..

-

Mo, H. J..

-

Mou, Guobin.

-

Mufakharov, T. V..

-

Pal, Partha S..

-

Pan, X..

-

Peng, Bo.

-

Qian, Lei.

-

Rashed, Y. E..

-

Saxton, R. D..

-

Sheng, Zheng-Ming.

-

Shen, R. -F..

-

Shi, Xiaoyu.

-

Shu, X. W..

-

Smith, P. F..

-

Sotnikova, Y..

-

Stone, Nicholas.

-

Sun, Lei.

-

Tam, P. H..

-

Tang, Baitian.

-

Tian, Qiguo.

-

van Velzen, Sjoert.

-

Wang, F. Y..

-

Wang, Huaning.

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Lifan.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wang, Yi.

-

Wright, E. L..

-

Wu, Michael S..

-

Wu, Xue-Bing.

-

Xiao, Tong.

-

Xie, Fu-Guo.

-

Xie, X..

-

Xu, D..

-

Yagi, Kent.

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yang, H. -Y..

-

Yang, J..

-

Yan, Lin.

-

Yan, Wenming.

-

Yao, S. H..

-

Yuan, W..

-

Yuan, Zunli.

-

Zabludoff, Ann I..

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhong, Z..

-

Zhou, Hongyan.