sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ji, Kai-Fan

Normalized to: Ji, K.

22 article(s) in total. 107 co-authors, from 1 to 9 common article(s). Median position in authors list is 5,5.

Co-author(s):

Bai, J. M..

-

Bai, Xue-Ning.

-

Bian, W. -H..

-

Bi, Yi.

-

Cai, Yi-Fu.

-

Cao, Wenda.

-

Chang, Lei.

-

Chen, D..

-

Chen, Hsiao-Wen.

-

Chen, Y. -M..

-

Dai, Wei-Ming.

-

Deng, H..

-

Deng, L..

-

Deng, Y. Y..

-

Ding, X. H..

-

Dong, Yongwei.

-

Duan, Yutong T..

-

Du, P..

-

Fan, Yi-Zhong.

-

Feng, Hua.

-

Feng, S. W..

-

Feng, Yuxin.

-

Fu, Yanning.

-

Goode, P. R..

-

Guo, Jianpo.

-

He, Jian-Hua.

-

He, Song.

-

Ho, Luis C..

-

Hong, Zhi.

-

Hou, J. L..

-

Hu, C..

-

Jiang, X. J..

-

Ji, Hantao.

-

Jin, Z..

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Liang, B..

-

Li, Di.

-

Li, J..

-

Lin, J..

-

Li, Q..

-

Li, Tipei.

-

Liu, C..

-

Liu, Dao-Jun.

-

Liu, Hongya.

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Yuan.

-

Liu, Z. T..

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Lou, Ke.

-

Lu, K. -X..

-

Lun, Baoli.

-

Mao, Jirong.

-

Mei, Y..

-

Ni, Lei.

-

Nóbrega-Siverio, D..

-

Peng, Jiang.

-

Peter, H..

-

Qin, Sheng-Li.

-

Qu, Hui-Peng.

-

Samanta, Tanmoy.

-

Shu, Guofeng.

-

Socas-Navarro, H..

-

Solanki, S. K..

-

Song, Yong-Seon.

-

Su, J. B..

-

Su, Yang.

-

Tan, He-Ping.

-

Tian, H..

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, D. X..

-

Wang, F. Y..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Lifan.

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wang, Yi.

-

Wei, Si-Na.

-

Xiang, Yongyuan.

-

Xiao, Mengjiao.

-

Xing, Li-Feng.

-

Xin, Y..

-

Xiong, D. R..

-

Xiong, Jian-ping.

-

Xu, J. W..

-

Xu, Lixin.

-

Xu, Zhou.

-

Yang, B. H..

-

Yang, J..

-

Yang, Xiaohu.

-

Yang, Y. J..

-

Ye, K..

-

Ying, Mei.

-

Yi, Weimin.

-

Young, P..

-

Yuan, Shuo.

-

Yuan, Ye-Fei.

-

Yurchyshyn, Vasyl.

-

Yu, X. Q..

-

Zeng, Zhi.

-

Zhang, Dong.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Ray.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zheng, Xian Zhong.

-

Zhu, Yinan.