sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ishiyama, Tomoaki

Normalized to: Ishiyama, T.

38 article(s) in total. 77 co-authors, from 1 to 10 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Ando, Shin'ichiro.

-

Asaba, Shinsuke.

-

BĂ©dorf, Jeroen.

-

Burkert, A..

-

Chan, HM.

-

Chiba, Masashi.

-

de Laat, Cees.

-

Ebisuzaki, Toshikazu.

-

Enoki, M..

-

Fujii, M..

-

Fukushige, Toshiyuki.

-

Gaburov, E..

-

Groen, Derek.

-

Grosso, Paola.

-

Habe, Asao.

-

Harfst, S..

-

Harikane, Yuichi.

-

Hasegawa, Kenji.

-

Hayashi, Katsuhiro.

-

Hayashi, Masahiko.

-

Higuchi, Ryou.

-

Hiraki, Kei.

-

Hiroshima, Nagisa.

-

Ichiki, Kiyotomo.

-

Inoue, Akio K..

-

Inoue, Kaiki Taro.

-

Inoue, Susumu.

-

Kawaguchi, Toshihiro.

-

Kinjo, Kazuki.

-

Kirihara, Takanobu.

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Konno, Akira.

-

Koyama, Yasuhiro.

-

Kusakabe, Haruka.

-

Langelaan, P..

-

Lee, Chang Won.

-

Makino, J..

-

Makiya, R..

-

Matsuoka, Y..

-

McMillan, Steve.

-

Mori, M..

-

Morinaga, Yu.

-

Nagai, Daisuke.

-

Nagashima, Masahiro.

-

Nishimichi, Takahiro.

-

Nitadori, Keigo.

-

Ogiya, Go.

-

Ogura, K..

-

Okamoto, Takashi.

-

Okoshi, Katsuya.

-

Onodera, M..

-

Ono, Yoshiaki.

-

Oogi, Taira.

-

Ouchi, Masami.

-

Rieder, Steven.

-

Shibuya, T..

-

Shimabukuro, Hayato.

-

Shimakawa, Rhythm.

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shimizu, Ikkoh.

-

Shirakata, H..

-

Sudo, Kae.

-

Susa, Hajime.

-

Takahashi, K..

-

Takahashi, Rohta.

-

Takahashi, T..

-

Tanikawa, Ataru.

-

Tashiro, Hiroyuki.

-

Tominaga, N..

-

Umemura, Masayuki.

-

Yajima, Hidenobu.

-

Yokoi, Shingo.

-

Yokoyama, Shuichiro.

-

Yoshikawa, K..

-

Yoshiura, Shintaro.

-

Zwart, S. F. Portegies.