sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ishitsuka, J.

Normalized to: Ishitsuka, J.

9 article(s) in total. 104 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 9,0.

Co-author(s):

Allard, D..

-

Alvarez, C. Rossi.

-

Asai, A..

-

Asorey, H..

-

Barbosa, E. Moreno.

-

Barros, H..

-

Berisso, M. Gomez.

-

Bertou, X..

-

Buleje, Yovanny J..

-

Bushimata, Takeshi.

-

Cabezas, D. P..

-

Castillo, M..

-

Chirinos, J. M..

-

Choi, Yun-Young.

-

Day, W. R. Guevara.

-

de Castro, A. I. Gomez.

-

Flores, S..

-

Fujii, T..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Gonzalez, J..

-

Grajales, J..

-

Guada, C..

-

Hirota, Tomoya.

-

Honma, Mareki.

-

Horiai, K..

-

Horiuchi, Shunsaku.

-

Ichimoto, Kiyoshi.

-

Imai, H..

-

Inomata, N..

-

Inoue, Makoto.

-

Ishii, Takako T..

-

Ishitsuka, M..

-

Iwadate, Kenzaburo.

-

Jike, Takaaki.

-

Kaifu, N..

-

Kameya, O..

-

Kamohara, Ryuichi.

-

Kan-ya, Yukitoshi.

-

Kasuga, T..

-

Kawaguchi, Noriyuki.

-

Kijima, Masachika.

-

Kitai, Reizaburo.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kuji, Seisuke.

-

Kurayama, Tomoharu.

-

Lopez, J. A..

-

Loza, P. Miranda.

-

Manabe, Seiji.

-

Martínez, L. A..

-

Martinez, O..

-

Melfo, A..

-

Meza, E..

-

Miyaji, T..

-

Miyama, S. M..

-

Miyazawa, K..

-

Morimoto, Masaki.

-

Morita, Satoshi.

-

Murrugarra, C..

-

Nagayoshi, R..

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakajima, Jun-ichi.

-

Nakashima, K..

-

Nunez, L. A..

-

Oh, Chung Sik.

-

Ohishi, Masatoshi.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Ormachea, L. J. Otiniano.

-

Otsuji, Kenichi.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Peralda, R. Ticona.

-

Perez, G..

-

Perez, Y..

-

Ponce, E..

-

Quintero, Carlos A. Bonilla.

-

Quispe, J..

-

Rioja, M. J..

-

Rivera, H..

-

Rosales, M..

-

Rovero, A. C..

-

Saavedra, O..

-

Sakai, Satoshi.

-

Sakakibara, S..

-

Sakaue, Takahito.

-

Salazar, H..

-

Sasao, Tetsuo.

-

Sato, Katsuhiko.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shimizu, R..

-

Sora, K..

-

Suda, Hiroshi.

-

Takasao, Shinsuke.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tello, J. C..

-

Tsuboi, M..

-

Ueno, M..

-

Ueno, Satoru.

-

Varela, E..

-

Velarde, A..

-

Villasenor, L..

-

Wahl, D..

-

Watanabe, T..

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yoshinaga, Yusuke.

-

Zamalloa, M. A..