sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ishimura, Takuto

Normalized to: Ishimura, T.

4 article(s) in total. 94 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 17,5.

Co-author(s):

Abe, Keichi.

-

Abolmasov, Pavel K..

-

Afanasiev, V. L..

-

Aoyama, Yuka.

-

Arimoto, M..

-

Atteia, J. -L..

-

Barthelmy, S. D..

-

Boer, M..

-

Braga, J..

-

Butler, Nathaniel R..

-

Crew, Geoffrey B..

-

Dezalay, J. P..

-

Donaghy, Timothy Q..

-

Doty, John P..

-

Emura, Naomi.

-

Fabrika, S..

-

Fenimore, E. E..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Galassi, Mark.

-

Gehrels, N..

-

Graziani, Carlo.

-

Hatsukade, Isamu.

-

Hurley, K..

-

Irsmambetova, T..

-

Ishikawa, Nobuyuki.

-

Jernigan, J. G..

-

Kawai, N..

-

Kidamura, Takashi.

-

Kinugasa, K..

-

Kobayashi, Akina.

-

Kodaira, Hironobu.

-

Kodama, Yoshiki.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Kotani, Taro.

-

Kotoku, Jun'ichi.

-

Kozaka, Ryota.

-

Kubota, Kaori.

-

Kuwahara, Makoto.

-

Lamb, D. A..

-

Levine, Alan M..

-

Maeno, Shouta.

-

Manchanda, R..

-

Masui, Kensuke.

-

Matsuoka, Masaru.

-

Matsuura, D..

-

Murakami, Toshio.

-

Nagata, Tetsuya.

-

Nakagawam, Yujin.

-

Nakagawa, Yujin E..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakazawa, K..

-

Namiki, M..

-

Nashimoto, Takuro.

-

Nishiyama, Shogo.

-

Nousek, J. A..

-

Okuno, Shoji.

-

Olive, J. -F..

-

Onda, Kaori.

-

Ozaki, Shinobu.

-

Pazmino, Nicolas Vasquez.

-

Pelangeon, Alexandre.

-

Pizzichini, Graziella.

-

Prigozhin, G. Y..

-

Ricker, G..

-

Sakamoto, Takanori.

-

Sato, R..

-

Shimokawabe, Takashi.

-

Shirasaki, Yuji.

-

Sonoda, Eri.

-

Sugita, Satoshi.

-

Sugiyasu, Kei.

-

Suzuki, Motoko.

-

Takagishi, K..

-

Takahashi, Ichiro.

-

Takahashi, T..

-

Tamagawa, Toru.

-

Tanabe, Sachiko.

-

Tashiro, Makoto.

-

Trushkin, S. A..

-

Tsuboi, M..

-

Tsukagoshi, T..

-

Ueda, Y..

-

Urata, Yuji.

-

Vanderspek, R..

-

Villasenor, Joel.

-

Woosley, S. E..

-

Yamaoka, Kazutaka.

-

Yamauchi, Makoto.

-

Yanagisawa, K..

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yokota, Satoshi.

-

Yonetoku, Daisuke.

-

Yoshida, A..

-

Yoshinari, Satoru.