sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ikoma, M.

Normalized to: Ikoma, M.

36 article(s) in total. 110 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Abe, Yukiko.

-

Alibert, Yann.

-

Ando, Hiroyasu.

-

Aoyama, Yuka.

-

Baba, Hajime.

-

Benz, Willy.

-

Bryden, G..

-

Dzyuban, Ilia.

-

Elkins-Tanton, L..

-

Endo, T..

-

Enya, K..

-

Fortney, Jonathan J..

-

Fukui, A..

-

Genda, Hidenori.

-

Guillot, Tristan.

-

Hamano, Keiko.

-

Hasegawa, Yasuhiro.

-

Hashimoto, Jun.

-

Helled, Ravit.

-

Hirano, Teruyuki.

-

Hironaka, Y..

-

Hori, Y..

-

Hu, Renyu.

-

Ida, Shigeru.

-

Iizuka, Tsuyoshi.

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, Yoichi.

-

Ito, Y..

-

Iwamoto, Akira.

-

Izumiura, H..

-

Jitsui, T..

-

Kadono, T..

-

Kambe, Eiji.

-

Kameda, Shingo.

-

Katsuta, Yutaka.

-

Kawahara, Hajime.

-

Kawai, N..

-

Kawashima, Yui.

-

Kawauchi, Kiyoe.

-

Kimura, T..

-

Kiselev, A. M..

-

Kodama, R..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kokubo, Eiichiro.

-

Kondo, T..

-

Konishi, Masahiro.

-

Korablev, Oleg.

-

Kunitomo, M..

-

Kuroda, D..

-

Kurosaki, Kenji.

-

Kusakabe, Nobuhiko.

-

Kuzuhara, M..

-

Marley, Mark S..

-

Masuda, Seiji.

-

Mima, Kunioki.

-

Miyanishi, K..

-

Murakami, Go.

-

Murata, Daisuke.

-

Nagahara, Hiroko.

-

Nagayama, S..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakai, M..

-

Nakajima, Yasushi.

-

Nakamoto, Taishi.

-

Nakayama, Akifumi.

-

Narita, Norio.

-

Nettelmann, N..

-

Nishikawa, J..

-

Nishiyama, Shogo.

-

Ohnuki, Hiroshi.

-

Ohta, Kouji.

-

Okuchi, T..

-

Omiya, Masashi.

-

Onitsuka, Masahiro.

-

Onozato, Hiroki.

-

Otani, K..

-

Ozaki, N..

-

Ryu, Tsuguru.

-

Sachkov, M..

-

Sakaiya, T..

-

Sano, T..

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Sato, Bun'ei.

-

Shashkova, Inna.

-

Shibata, S..

-

Shigemori, K..

-

Shimizu, K..

-

Shimizu, Yutaka.

-

Shiroshita, A..

-

Suckale, Jenny.

-

Suenaga, Takuya.

-

Sukom, Amnart.

-

Swain, M..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, Yuki D..

-

Takasao, Shinsuke.

-

Takayuki, T..

-

Takeda, Yoichi.

-

Tamura, M..

-

Tanigawa, T..

-

Tavrov, Alexander.

-

Toyota, Eri.

-

Ueno, Yuji.

-

Uyama, Taichi.

-

Valencia, Diana.

-

Vasisht, G..

-

Venturini, J..

-

Yanagisawa, K..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yudaev, Andrey.