sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ichiki, Makoto

Normalized to: Ichiki, M.

3 article(s) in total. 51 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 13,0.

Co-author(s):

Aoki, T..

-

Arima, Noriaki.

-

Arimatsu, Ko.

-

Doi, Mamoru.

-

Fujiwara, Yoshi.

-

Hashimoto, George L..

-

Ikeda, Super-Kamiokande Collaboration: M..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, Yoichi.

-

Kasuga, T..

-

Kawabata, K..

-

Kawakita, Hideyo.

-

Kobayashi, N..

-

Kojima, Yasufumi.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Konishi, Masahiro.

-

Maehara, H..

-

Matsunaga, N..

-

Mito, Hiroyuki.

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Miyata, Takashi.

-

Morii, M..

-

Morita, M..

-

Mori, Y..

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Nakada, Y..

-

Ohsawa, R..

-

Okumura, S. K..

-

Onozato, Hiroki.

-

Ootsubo, T..

-

Richmond, Michael W..

-

Sako, S..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sato, Mayumi.

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Shin-Ich.

-

Soyano, Takao.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, J..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanikawa, Ataru.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tominaga, N..

-

Tozuka, Miyako.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Usui, F..

-

Watanabe, J..

-

Yamashita, M..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yoshikawa, Makoto.