sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ichikawa, Takashi

Normalized to: Ichikawa, T.

39 article(s) in total. 179 co-authors, from 1 to 24 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Adachi, Yasuki.

-

Akhlaghi, Mohammad.

-

Akiyama, Masayuki.

-

Alexander, D. M..

-

Annis, J..

-

Ashley, M. C. B..

-

Barentine, J. C..

-

Brandt, Niel.

-

Brinkmann, Jon.

-

Burns, Ross A..

-

Chen, Bin.

-

Chibueze, James O..

-

Choi, Yun-Young.

-

Chung, A..

-

De Breuck, C..

-

Dickey, J. M..

-

Doi, Mamoru.

-

Ebizuka, N..

-

Ezawa, Hajime.

-

Fazio, Giovanni G..

-

Fukugita, Masataka.

-

Fukui, Yasuo.

-

Gunn, James E..

-

Hachisuka, K..

-

Hada, Kazuhiro.

-

Hagiwara, Y..

-

Hamabe, Masaru.

-

Hamada, Shota.

-

Hamana, Takashi.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hanesaka, Mai.

-

Harvanek, Michael.

-

Hashimoto, Masa-aki.

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Hayashino, T..

-

Henden, A. A..

-

Hirano, Koichi.

-

Hirashita, Hiroyuki.

-

Hirata, Yoshitaka.

-

Hirota, Tomoya.

-

Holtzman, Jon.

-

Honma, Mareki.

-

Huang, J. -S..

-

Hughes, David W..

-

Ichikawa, Shin-ichi.

-

Ichiyama, Kotaro.

-

Ikarashi, S..

-

Imai, H..

-

Inenaga, Daichi.

-

Iono, D..

-

Ishikawa, T..

-

Iwata, Ikuru.

-

Iye, Masanori.

-

Jike, Takaaki.

-

Jorgensen, A. M..

-

Kajisawa, M..

-

Kameya, O..

-

Kaseda, Daichi.

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Katsuno-Uchimoto, Yuka.

-

Kawabata, K..

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kazes, I..

-

Kent, Steve.

-

Kim, Jongsoo.

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Kino, Motoki.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kodate, Kashiko.

-

Koekemoer, A..

-

Kohno, Kotaro.

-

Konishi, Masahiro.

-

Kono, Yusuke.

-

Kubo, M..

-

Kurayama, Tomoharu.

-

Kurita, Kentarou.

-

Kurk, J..

-

Lehmer, B. D..

-

Lundock, Ramsey.

-

Lupton, Robert H..

-

Maruyama, Miyoko.

-

Matsuda, Y..

-

Matsuno, Masako.

-

McKay, T. A..

-

Morishita, Takahiro.

-

Morita, Atsuko.

-

Motogi, K..

-

Murase, Takeru.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakamura, Osamu.

-

Nakanishi, H..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Niinuma, Kotaro.

-

Nishi, Junya.

-

Nishimura, Tetsuo.

-

Noguchi, Masafumi.

-

Obata, T..

-

Oh, Chung Sik.

-

Ohsugi, Takashi.

-

Ohta, Kouji.

-

Okamura, Sadanori.

-

Okita, Hirofumi.

-

Omata, Koji.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Onodera, M..

-

Ouchi, Masami.

-

Oyadomari, Miyako.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Packham, Christopher.

-

Patel, Shannon G..

-

Pier, Jeffrey R..

-

Richmond, Michael W..

-

Sakai, Daisuke.

-

Sakai, Norisuke.

-

Sato, Shuji.

-

Sawada-Satoh, S..

-

Schneider, Donald P..

-

Schoeniger, F..

-

Sekiguchi, Maki.

-

Seymour, N..

-

Shibata, Kazunari.

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shizugami, Makoto.

-

Smith, J. Allyn.

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Stern, Daniel.

-

Stockton, Alan.

-

Strauss, Michael A..

-

Sudo, Jun.

-

Sugiyama, Koichiro.

-

Sunada, Kazuyoshi.

-

Suzuki, Ryuji.

-

Suzuki, S..

-

Takahashi, K..

-

Takata, Tadafumi.

-

Takato, Naruhisa.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, I..

-

Taniguchi, Y..

-

Tazaki, Fumie.

-

Tnaka, Ichi.

-

Tokoku, Chihiro.

-

Tolea, A..

-

Tucker, Douglas.

-

Tutui, Y..

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uemura, Makoto.

-

Ueno, Yuji.

-

Umehata, Hideki.

-

Uno, Yuri.

-

Uomoto, Alan K..

-

Urago, Riku.

-

Venemans, B. P..

-

VERA collaboration.

-

Vernet, Joel.

-

Wada, Keiichi.

-

Wakamatsu, K..

-

Watanabe, Makoto.

-

Wilner, D..

-

Wilson, Grant W..

-

Wu, Yanqin.

-

Yabe, Kiyoto.

-

Yamada, T..

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamashita, Yuichiro.

-

Yamauchi, A..

-

Yamauchi, Ryosuke.

-

Yasuda, Naoki.

-

York, Donald.

-

Yoshikawa, Tomohiro.

-

Yoshino, Akira.

-

Yuda, Akito.

-

Yuma, Suraphong.

-

Yun, Min S..

-

Zirm, A..