sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Hosoya, K.

Normalized to: Hosoya, K.

4 article(s) in total. 68 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 8,5.

Co-author(s):

Akimoto, H..

-

Akitaya, H..

-

Asakura, Y..

-

Cheung, C. C..

-

Fujiwara, Takashi.

-

Fukazawa, Y..

-

Gima, Hirotaka.

-

Gouda, S..

-

Gouda, Y..

-

Gupta, Ranjan.

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Hashimoto, O..

-

Hattori, T..

-

Honda, Satoshi.

-

Ikebe, A..

-

Imai, Masataka.

-

Inoue, Yoshiyuki.

-

Isogai, Keisuke.

-

Ito, Asuka.

-

Itoh, R..

-

Itoh, Yoichi.

-

Karita, Mayu.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawai, N..

-

Kimura, Masahiko.

-

Kinugasa, K..

-

Kuroda, D..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Morihana, Kumiko.

-

Morikawa, Yuto.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Murakami, K..

-

Murata, K. L..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakaoka, T..

-

Nishimori, Takefumi.

-

Nogami, D..

-

Oasa, Yumiko.

-

Ohshima, Tomohito.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Ono, T..

-

Onozato, Hiroki.

-

Saito, Y..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sato, Mayumi.

-

Sekiguchi, K..

-

Sen, A. K..

-

Shiki, Kensei.

-

Suzuki, D..

-

Tachibana, Yutaro.

-

Takagi, Yuhei.

-

Takahashi, J..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takayama, Masaki.

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Tominaga, N..

-

Uemura, Makoto.

-

Watanabe, K..

-

Watanabe, Makoto.

-

Yaguchi, Hijiri.

-

Yamanaka, Masato.

-

Yanamandra-Fisher, P..

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshii, T..