sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Hiramatsu, Takashi

Normalized to: Hiramatsu, T.

34 article(s) in total. 52 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Bernardeau, Francis.

-

Cardoso, Antonio.

-

Domènech, Guillem.

-

Dror, Jeff Asaf.

-

Eto, Minoru.

-

Fujita, Takehisa.

-

Hazumi, Masashi.

-

Himemoto, Yoshiaki.

-

Hu, Wayne.

-

Ibe, Masahiro.

-

Kamada, Kohei.

-

Kawasaki, Masahiro.

-

Kobayashi, Tsutomu.

-

Kohri, Kazunori.

-

Komatsu, E..

-

Kotake, Kei.

-

Koyama, Kazuya.

-

Kudoh, Hideaki.

-

Kuroyanagi, Sachiko.

-

Lilley, Marc.

-

Lin, Chia-Hsien.

-

Mennim, Andrew.

-

Miyamoto, Y..

-

Murayama, Hitoshi.

-

Naruko, Atsushi.

-

Nishimichi, Takahiro.

-

Obata, Ippei.

-

Oka, Akinori.

-

Ookouchi, Yutaka.

-

Rubakov, Valery.

-

Saikawa, Ken'ichi.

-

Saito, Ryo.

-

Saito, Shun.

-

Sasaki, Misao.

-

Schmidt, Fabian.

-

Seahra, Sanjeev S..

-

Sekiguchi, Toyokazu.

-

Sendouda, Yuuiti.

-

Shiraishi, Masakazu.

-

Steer, D. A..

-

Suzuki, Motoko.

-

Takahashi, Fuminobu.

-

Takahashi, K..

-

Taruya, Atsushi.

-

Wands, David.

-

Wang, Yi.

-

White, Glenn J..

-

Yamaguchi, Masahide.

-

Yamauchi, Daisuke.

-

Yokoyama, Jun'ichi.

-

Yokoyama, Shuichiro.

-

Yoo, Chul-Moon.