sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Haze, Kanae

Normalized to: Haze, K.

9 article(s) in total. 68 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Abe, Lyu.

-

Aono, K..

-

Asano, Katsuaki.

-

Baba, N..

-

Bierden, P..

-

Cornelissen, Steven.

-

Enya, K..

-

Feinberg, Michael.

-

Fujishiro, N..

-

Fujiwara, Kazuki.

-

Fukagawa, Misato.

-

Guyon, Olivier.

-

Hayano, Y..

-

Honda, Mitsuru.

-

Ida, Shigeru.

-

Ishihara, D..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, Yoichi.

-

Kamiya, Tomohiro.

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kataza, H..

-

Kawada, M..

-

Kim, Woong-Tae.

-

Kokubo, Eiichiro.

-

Komatsu, K..

-

Kotani, Taro.

-

Lam, C. W..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsumoto, T..

-

Matsuo, Takeshi.

-

Mita, M..

-

Mitani, S..

-

Miyata, Takashi.

-

Murakami, Hiroshi.

-

Murakami, N..

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakamura, Takashi.

-

Narita, Norio.

-

Nishikawa, J..

-

Nishiyama, Masako.

-

Ohyama, Y..

-

Okamoto, B..

-

Onaka, Takashi.

-

Oseki, Shinji.

-

Oyabu, Shinki.

-

Oya, S..

-

Sakai, Satoshi.

-

Sakon, Itsuki.

-

Sako, S..

-

Sato, Takahiro.

-

Shibai, H..

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Ai.

-

Takami, Michihiro.

-

Takeuchi, Shingo.

-

Tamura, M..

-

Tanabe, T..

-

Tanaka, Sawa.

-

Uchida, H..

-

Uemizu, K..

-

Ueno, M..

-

Usui, F..

-

Wada, Takehiko.

-

Wakayama, T..

-

Watarai, Hidenori.

-

Yamamuro, T..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamawaki, T..