sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Hayashi, Hirohito

Normalized to: Hayashi, H.

9 article(s) in total. 41 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Akiyama, E..

-

Arai, Y..

-

Chiba, Masashi.

-

Fukuda, Kentaro.

-

Group, the CoRoT/SWG Ground-based Observations Working.

-

Hagino, K..

-

Hamano, Tsuyoshi.

-

Harada, Sodai.

-

Kagawa, Keiichiro.

-

Kamehama, Hiroki.

-

Kato, Yoshiaki.

-

Kawahito, Shoji.

-

Kishimoto, Shunji.

-

Kitamura, Yoshimi.

-

Kogiso, Taku.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Kurachi, Ikuo.

-

Matsumoto, Ryoji.

-

Matsumura, Hideaki.

-

Miyaji, S..

-

Miyoshi, Takahiro.

-

Momose, M..

-

Mori, Koji.

-

Nakanishi, Shunta.

-

Negishi, Kohsuke.

-

Nishioka, Yusuke.

-

Ohno, Kazumasa.

-

Oono, Kenji.

-

Sasaki, Akinori.

-

Shrestha, Sumeet.

-

Tachibana, Katsuhiro.

-

Takebayashi, Nobuaki.

-

Takeda, A..

-

Tamasawa, Koki.

-

Tanaka, T..

-

Tsuru, T. G..

-

Uchida, H..

-

Yarita, Keigo.

-

Yasutomi, Keita.

-

Yokoyama, Shuichiro.

-

Yoshiki, Satoshi.