sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Hashiba, Yasuhito

Normalized to: Hashiba, Y.

5 article(s) in total. 101 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 9,0.

Co-author(s):

Akimoto, H..

-

Akitaya, H..

-

Aldering, Greg.

-

Ali, G. B..

-

Anderson, J..

-

Aoki, Kentaro.

-

Aoki, T..

-

Arimoto, Nobuo.

-

Doi, Mamoru.

-

Ebisuda, N..

-

Essam, A..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Fukushima, H..

-

Galbany, Lluis.

-

Gandhi, Poshak.

-

Goda, Shuhei.

-

Gouda, Y..

-

Hamuy, M..

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Hashimoto, O..

-

Hattori, T..

-

Hayano, Y..

-

Hayashida, K..

-

Hiratsuka, Yuichiro.

-

Honda, Satoshi.

-

Imai, Masataka.

-

Inoue, Kaiki Taro.

-

Ishibashi, Michiko.

-

Itoh, R..

-

Iwata, Ikuru.

-

Izumiura, H..

-

Kanda, Yuichi.

-

Kawabata, Miho.

-

Kawaguchi, Kentarou.

-

Kawaguchi, Toshihiro.

-

Kawai, N..

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Kruehler, T..

-

Kuncarayakti, Hanindyo.

-

Kuroda, D..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Matsubayashi, K..

-

Matsumoto, E..

-

Mazzali, P..

-

Minowa, Y..

-

Mito, Hiroyuki.

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Miyagawa, Ryota.

-

Miyaji, T..

-

Miyamoto, Y..

-

Morihana, Kumiko.

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Murakami, K..

-

Murata, K. L..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakamura, Kayoko.

-

Nakaoka, T..

-

Niinuma, Kotaro.

-

Nishimori, Takefumi.

-

Nogami, D..

-

Oasa, Yumiko.

-

Oda, Takeshi.

-

Ohshima, Tomohito.

-

Ohta, Kouji.

-

Ozaki, Shinobu.

-

Pereira, R..

-

Pian, E..

-

Saito, Y..

-

Sakata, S..

-

Sako, S..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sawada-Satoh, S..

-

Seino, Genta.

-

Shibata, T..

-

Shimono, Atsushi.

-

Sorai, Kazuo.

-

Soyano, Takao.

-

Sugai, Hajime.

-

Taddia, F..

-

Takagi, Yuhei.

-

Takahashi, J..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takata, K..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tominaga, N..

-

Uemura, Makoto.

-

Ui, Takahiro.

-

Urago, Riku.

-

Ushioda, Kazutoshi.

-

Usuda, Tomonori.

-

Watanabe, J..

-

Watanabe, Makoto.

-

Yamashita, S..

-

Yanagisawa, K..

-

Yonekura, Yoshinori.

-

Yoshida, Michitoshi.