sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Hamano, Satoshi

Normalized to: Hamano, S.

19 article(s) in total. 90 co-authors, from 1 to 17 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Aoki, Wako.

-

Arai, A..

-

Asano, A..

-

Baba, Junichi.

-

Bergemann, Maria.

-

Bono, G..

-

Braga, Vittorio F..

-

Buonanno, R..

-

Dall'Ora, M..

-

D'Orazi, Valentina.

-

Elgueta, S. S..

-

Fabrizio, M..

-

Ferraro, I..

-

Fiorentino, G..

-

Francois, P..

-

Fujii, M..

-

Fukue, K..

-

Genovali, K..

-

Gilmozzi, Roberto.

-

Gorin, Haruka.

-

Iannicola, G..

-

Ikeda, Y..

-

Inno, L..

-

Iwamatsu, A..

-

Izumi, Natsuko.

-

Jian, Mingjie.

-

Kara, Tomohiro.

-

Kawakita, Hideyo.

-

Kawanishi, Takafumi.

-

Kinoshita, Masaomi.

-

Kitano, Ayaka.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kobayashi, N..

-

Kondo, Sohei.

-

Koyama, Akinori.

-

Kudritzki, R. P..

-

Lemasle, B..

-

Maehara, H..

-

Magurno, Davide.

-

Marengo, M..

-

Marinoni, S..

-

Martinez-Vasquez, C..

-

Matsunaga, N..

-

Minniti, D..

-

Minowa, Y..

-

Mito, Hiroyuki.

-

Mizumoto, Misaki.

-

Monelli, M..

-

Nagata, Tetsuya.

-

Nagatomo, Schun.

-

Najarro, F..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakaoka, T..

-

Neeley, J..

-

Nishiyama, Shogo.

-

Nonino, M..

-

Ohashi, Y..

-

Ohgami, Takayuki.

-

Okoshi, Katsuya.

-

Omiya, Masashi.

-

Otsubo, Shogo.

-

Prieto, Joaquin P..

-

Proxauf, Bastian.

-

Przybilla, P. N..

-

Romaniello, M..

-

Saida, Hiromi.

-

Saito, M..

-

Sameshima, H..

-

Sanna, N..

-

Saviane, I..

-

Schoedel, R..

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Silva, R..

-

Sneden, Christopher.

-

Takahashi, M. I..

-

Takamori, Yohsuke.

-

Takenaka, K..

-

Tamura, M..

-

Taniguchi, Daisuke.

-

Thevenin, F..

-

Tokunaga, Alan T..

-

Tsujimoto, Takuji.

-

Urbaneja-Perez, M..

-

Valenti, E..

-

Watase, A..

-

Yamamoto, R..

-

Yasui, Chikako.

-

Yoshikawa, Tomohiro.

-

Zenko, Tetsuya.

-

Zoccali, Manuela.