sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Geng, C. Q.

Normalized to: Geng, C.

63 article(s) in total. 40 co-authors, from 1 to 27 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Bamba, Kazuharu.

-

Cao, S. L..

-

Chen, C. -W..

-

Chen, Y. -M..

-

De Felice, Antonio.

-

Gu, Je-an.

-

Ho, S. H..

-

Hossain, Md. Wali.

-

Hsu, Yan-Ting.

-

Huang, Dongqing.

-

Huang, Y. F..

-

Kao, W. F..

-

Lai, Chang.

-

Lee, Chang Won.

-

Li, J..

-

Lin, Shin-Ted.

-

Lu, Ju-Fu.

-

Luo, Ling-Wei.

-

Myrzakulov, R..

-

Ng, J..

-

Nojiri, Shin'ichi.

-

Odintsov, Sergei D..

-

Pookkillath, Masroor C..

-

Sami, M..

-

Saridakis, E. N..

-

Shen, Juntai.

-

Starobinsky, A. A..

-

Takahashi, Rohta.

-

Tsai, Lu-Hsing.

-

Tseng, Huan-Hsin.

-

Tsujikawa, Shinji.

-

Wu, Yanqin.

-

Yang, Lihua.

-

Yin, Lin.

-

Yu, Hongwei.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Kai.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhuridov, Dmitry V..

-

Zhu, Zong-Hong.