sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Fukuda, Kentaro

Normalized to: Fukuda, K.

12 article(s) in total. 69 co-authors, from 1 to 9 common article(s). Median position in authors list is 13,5.

Co-author(s):

Amano, Yuki.

-

Arai, Y..

-

Chauvin, M..

-

Fujiya, W..

-

Fukazawa, Y..

-

Group, the CoRoT/SWG Ground-based Observations Working.

-

Hagino, K..

-

Hamano, Tsuyoshi.

-

Harada, Sodai.

-

Hayashi, Hirohito.

-

Hida, Takahiro.

-

Hiraga, Junko S..

-

Hoppe, Peter.

-

Ishizu, Sumito.

-

Jackson, Mark G..

-

Kagawa, Keiichiro.

-

Kamae, T..

-

Kamata, Yukiko.

-

Kamehama, Hiroki.

-

Kawaguchi, Noriyuki.

-

Kawahito, Shoji.

-

Kawano, Teruhiko.

-

Kayama, Kazuho.

-

Kishimoto, Shunji.

-

Kiss, M..

-

Kogiso, Taku.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Koike, Masafumi.

-

Kole, Merlin.

-

Kurachi, Ikuo.

-

Lee, M. J..

-

Lindgren, Paula.

-

Matsumura, Hideaki.

-

Miyoshi, Takahiro.

-

Moretti, E..

-

Mori, Koji.

-

Nakanishi, Shunta.

-

Negishi, Kohsuke.

-

Nishioka, Yusuke.

-

Ohno, Kazumasa.

-

Okuno, Tomoyuki.

-

Oono, Kenji.

-

Pearce, M..

-

Rydström, Stefan.

-

Sakuma, Seiichi.

-

Salinas, Maria Fernanda Muñoz.

-

Sano, Y..

-

Sasaki, Akinori.

-

Shirai, Kotaro.

-

Shrestha, Sumeet.

-

Tachibana, Katsuhiro.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takebayashi, Nobuaki.

-

Takeda, A..

-

Tamasawa, Koki.

-

Tanaka, T..

-

Tsunemi, H..

-

Tsuru, T. G..

-

Uchida, H..

-

Urabe, Yukino.

-

Ushikubo, Takayuki.

-

Yanagida, T. T..

-

Yarita, Keigo.

-

Yasutomi, Keita.

-

Yokoyama, Shuichiro.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshiki, Satoshi.

-

Yuhi, Daito.

-

Yukumoto, Masataka.