sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Fujiwara, Takashi

Normalized to: Fujiwara, T.

7 article(s) in total. 68 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Akimoto, H..

-

Akitaya, H..

-

Arimoto, M..

-

Asano, Katsuaki.

-

Burkert, A..

-

Cheung, C. C..

-

Dong, Q. L..

-

Fujioka, Shinsuke.

-

Fukazawa, Y..

-

Gouda, S..

-

Gouda, Y..

-

Han, J. L..

-

Harita, S..

-

Honda, Satoshi.

-

Hosoya, K..

-

Hozumi, Shunsuke.

-

Ikebe, A..

-

Imai, Masataka.

-

Inoue, Yoshiyuki.

-

Isogai, Keisuke.

-

Itoh, R..

-

Kan-ya, Yukitoshi.

-

Kato, Tsunehiko N..

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawai, N..

-

Kimura, Masahiko.

-

Kuroda, D..

-

Lee, Young-Wook.

-

Li, Y. J..

-

Mima, Kunioki.

-

Miyoshi, Shigeru J..

-

Morihana, Kumiko.

-

Morita, Koh-Ichiro.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Murata, K. L..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakabayashi, Yuto.

-

Nakaoka, T..

-

Nishimura, Hironobu.

-

Nogami, D..

-

Oasa, Yumiko.

-

Ohshima, Tomohito.

-

Rhee, Yong-Joo.

-

Saito, Y..

-

Salzmann, David.

-

Sekiguchi, K..

-

Shiki, Kensei.

-

Tachibana, Yutaro.

-

Takabe, Hideaki.

-

Takagi, Yuhei.

-

Takahashi, J..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Tanabe, Minoru.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Uemura, Makoto.

-

Wang, F. Y..

-

Wang, Sheng.

-

Watanabe, K..

-

Watanabe, Makoto.

-

Yamamoto, Norimasa.

-

Yamaoka, H..

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshii, T..

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, Gong-Bo.