sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Fujita, Takehisa

Normalized to: Fujita, T.

44 article(s) in total. 54 co-authors, from 1 to 10 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Abe, Yukiko.

-

Agrawal, Ankit.

-

Ando, Masataka.

-

Angulo, R. E..

-

Bolis, Nadia.

-

Breton, M. -A..

-

Dimastrogiovanni, Emanuela.

-

Durrer, Ruth.

-

Fasiello, Matteo.

-

Fukasaku, Kimiyo.

-

Gao, X. Y..

-

Genda, Hidenori.

-

Harigaya, Keisuke.

-

Hazumi, Masashi.

-

Hiramatsu, Takashi.

-

Kamada, Kohei.

-

Katayama, Nobuhiko.

-

Kawasaki, Masahiro.

-

Kawasaki, T..

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Komatsu, E..

-

Kuroyanagi, Sachiko.

-

Matsuda, Ryo.

-

Mauerhofer, Valentin.

-

Michimura, Y..

-

Mizuno, Shuntaro.

-

Mukohyama, Shinji.

-

Nagano, K..

-

Namba, Ryo.

-

Obata, Ippei.

-

Ohtsuki, Keiji.

-

Oshima, Yuka.

-

Rasera, Yann.

-

Saga, Shohei.

-

Senatore, Leonardo.

-

Sfakianakis, Evangelos I..

-

Shiraishi, Masakazu.

-

Suetsugu, Ryo.

-

Tada, Yuichiro.

-

Takeda, H..

-

Takeda, Naoyuki.

-

Takesako, Tomohiro.

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tanaka, T..

-

Taruya, Atsushi.

-

Tashiro, Hiroyuki.

-

Tazaki, Ryo.

-

Thorne, Ben.

-

Toma, Kenji.

-

Vlah, Zvonimir.

-

Watanabe, T..

-

Yamauchi, Daisuke.

-

Yokoyama, Jun'ichi.

-

Yokoyama, Shuichiro.