sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ebizuka, N.

Normalized to: Ebizuka, N.

12 article(s) in total. 111 co-authors, from 1 to 8 common article(s). Median position in authors list is 6,5.

Co-author(s):

Abe, S..

-

Ajiki, M..

-

Ando, Hiroyasu.

-

Aoki, Kentaro.

-

Asai, R..

-

Asami, N..

-

Beckford, A. F..

-

Borovicka, Jiri.

-

Chikada, Yoshihiro.

-

Deng, Jinsong.

-

Doi, Y..

-

Fujita, Shinobu S..

-

Fukagawa, Misato.

-

Furusawa, H..

-

Hanesaka, Mai.

-

Hasegawa, Tetsuo.

-

Hata, Takashi.

-

Hattori, T..

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hayashi, Saeko S..

-

Hirose, C..

-

Ichikawa, Shin-ichi.

-

Ichikawa, Takashi.

-

Ichiyama, Kotaro.

-

Imanishi, Masatoshi.

-

Inata, Motoko.

-

Isogai, M..

-

Itoh, Yoichi.

-

Iwamuro, F..

-

Iye, Masanori.

-

Jeffery, David J..

-

Kaifu, N..

-

Kakazu, Yuko.

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kashiwagi, Masako.

-

Kawabata, K..

-

Kawara, K..

-

Kinugasa, K..

-

Kobayashi, Rie R..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kodate, Kashiko.

-

Komiyama, Yutaka.

-

Kosugi, George.

-

Lucas, P. W..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maihara, Toshinori.

-

Maruyama, Miyoko.

-

Mazzali, P..

-

Misawa, Toru.

-

Mizumoto, Y..

-

Morita, Atsuko.

-

Motohara, Kentaro.

-

Murakawa, K..

-

Murayama, T..

-

Nagao, T..

-

Nagashima, Chie.

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakata, Fumiaki.

-

Naoi, T..

-

Nishimura, Tetsuo.

-

Nishiura, Shingo.

-

Noda, S..

-

Nomoto, K..

-

Norimoto, Y..

-

Noumaru, J..

-

Oasa, Yumiko.

-

Ogasawara, R..

-

Ohnishi, K..

-

Ohyama, Y..

-

Oka, Kazutaka.

-

Okamura, Sadanori.

-

Okazaki, A. T..

-

Okita, K..

-

Onodera, M..

-

Ota, Kazuaki.

-

Oyabu, Shinki.

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Saitou, Masashi S..

-

Saito, Y..

-

Sanders, D. B..

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Sekiguchi, K..

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shimizu, Yutaka.

-

Shioya, Y..

-

Sudou, H..

-

Sugitani, Koji.

-

Suto, H..

-

Taguchi, Hiroki.

-

Taguchi, T..

-

Takata, Tadafumi.

-

Tamura, M..

-

Tanaka, I..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Taniguchi, Y..

-

Tokoku, Chihiro.

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uehara, Mariko.

-

Usuda, Tomonori.

-

Veilleux, S..

-

Watanabe, J..

-

Watanabe, Makoto.

-

Yadomaru, Yasushi.

-

Yadoumaru, Y..

-

Yagi, Masafumi.

-

Yamada, Akiko.

-

Yamada, T..

-

Yanagisawa, M..

-

Yano, H..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshikawa, Tomohiro.